Ακαδημία Αθηνών

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΡΟΪΔΗΣ

This list contains 113 titles

Οι εκλιπόντες ακαδημαϊκοί της πεντηκονταετίας, 1926-1976 / Ακαδημία ΑθηνώνPublication: Αθήνα : Ακαδημία Αθηνών, 1977Description: 492 σ. : εικ. ; 28 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 068.495 ΑΚΑ (3), Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής ΦιλοσοφίαςCall number: 068.495 ΑΚΑ (1).
Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων Χωρίς barcodeCall number: 305.5/520922 ΑΚΑ (1), Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας Χωρίς barcodeCall number: 068.495 ΑΚΑ (1), Κέντρον Ερεύνης Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Χωρίς barcodeCall number: 068.495 ΑΚΑ (1), Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού Χωρίς barcodeCall number: 068.495 ΑΚΑ (1).
Παροιμίαι δημώδεις / συλλεγείσαι και ερμηνευθείσαι υπό Ι. ΒενιζέλουPublication: Εν Ερμουπόλει : Εκ του Τυπογραφείου της "Πατρίδος", 1867Description: η', 360 σ. ; 21 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 398.98 ΒΕΙ (1), Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής ΛαογραφίαςCall number: Γα 229 ΙΙ (1).
Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων Χωρίς barcodeCall number: 398.98 ΒΕΙ (1).
Περί οφθαλμολογίας και ωτολογίας των αρχαίων ελλήνων από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρις Ιπποκράτους / υπό Γεωργίου Α. ΚωστομοίρηPublication: Εν Αθήναις : Εκ του Τυπογραφείου των Αδελφών Περρή, 1887Description: ιστ', 248 σ. ; 23 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΕΠΕΤ1466 (2).
Περί σικυών και σικυάσεως παρά τοις αρχαίοις / υπό Κωνστ. Π. Ι. ΛάμπρουPublication: Αθήνησι : Τυπογραφείον "Παλιγγενεσίας" Ιω. Αγγελοπούλου, 1895Description: 59 σ. : εικ. ; 31 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΕΠΕΤ2293 (2).
Περί του ελληνισμού των αρχαίων Μακεδόνων / υπό Γ. Ν. Χατζιδάκι ; Εταιρεία ο ΕλληνισμόςPublication: Αθήνησιν : Εκ του Τυπογραφείου των Αδελφών Περρή, 1896Description: 62 σ. ; 21 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΜΑΥΡ 0391 (4).
Πόθεν η κοινή λέξις τραγουδώ; : σκέψεις περί ελληνικής ποιήσεως / υπό Σπ. ΖαμπέλιουPublication: Εν Αθήναις : Τύποις Π. Σούτσα και Δ. Κτενά, 1859Description: 87 σ. ; 23 εκ.Availability: Βιβλιογραφία Legrand, Ionienne, τόμ.2, αρ. 2067 | Ψηφιοποιημένο κείμενο
Σίμος Μενάρδος / Ι. ΣυκουτρήSet Level: Αθηνά [Ανάτυπα]Publication: Αθήναι : Τύποις Παρασκευάς Λεώνη, 1933Description: 40 σ. ; 23 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 480.092 ΣΥΚ (3).
Στράτης Καλοπίχειρος / υπό Στεφάνου Αθ. ΚουμανούδηPublication: Εν Αθήναις : Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1901Description: 277 σ. ; 25 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΕΠΕΤ1465 (5).
Σύντομος απάντησις εις την αλήθειαν περί της Εθνικής Βιβλιοθήκης του Χ. Μελετόπουλου / υπό Μιχαήλ ΚαρατζάPublication: Εν Αθήναις : Ανδρέας Κορομηλάς, 1881Description: 42 σ. ; 19 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΕΠΕΤ2020 (3).
Το αρχαίον άστυ : μελέτη περί λατρείας, του δικαίου, των θεσμών της Ελλάδος και της Ρώμης / Fustel de Coulanges ; κατά μετάφρασιν Τιμολέοντος ΦιλήμονοςPublication: Εν Αθήναις : Τυπ. Ανέστη Κωνσταντινίδη, 1898Description: 596 σ. ; 21 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΑΙΓ 0404 (4).
Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου Χωρίς barcodeCall number: Ν.1170 (1).
Του ευσεβεστάτου βασιλέως κυρού του Καντακουζηνού λόγοι δύο περί φιλομαθίας και περί των τριών της ψυχής δυνάμεων προς την εαυτού θυγατέρα κυρίαν Θεοδώραν την Καντακουζηνήν / εκδιδομένοι υπό Ιωάννου ΣακκελίωνοςSet Level: Παρνασσός [Ανάτυπα]Publication: Αθήνησιν : Τύποις Αλεξάνδρου Παπαγεωργίου, 1888Description: 24 σ. ; 21 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΑΡΒ 0113 (3).
Του θεσμού της προσωπικής κρατήσεως, ως μέσου εκτελέσεως, Απολογία / υπό Εμμανουήλ Σ. Λυκούδη Publication: Εν Ερμουπόλει Σύρου : Τύποις "Πατρίδος", 1883Description: 35 σ. ; 21 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 340.945 ΛΥΚ (1).
Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου Χωρίς barcodeCall number: Ν.479 (1).
Του Μακαριωτάτου Θεοδωρήτου Επισκόπου Κύρου επιστολαί δυοίν δέουσαιν πεντήκοντα εκ Πατμιακού χειρογράφου τεύχους νυν πρώτον τύποις εκδιδόμεναι / υπό Ιωάννου ΣακελλίωνοςPublication: Αθήνησιν : Εκ του τυπογραφείου των Αδελφών Περρή, 1885Description: η',45 σ. ; 22 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΑΡΒ 0104 (5).
 <<    1  ...  4  5  6  >  >>

Powered by Koha