Ακαδημία Αθηνών

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΞΕΝΙΑ

This list contains 68 titles

Η πάπισσα Ιωάννα : μεσαιωνική μελέτη / Εμμανουήλ Ροΐδου ; εκδότης Αλεξ. ΓεωργόπουλοςPublication: Εν Λευκωσία : Ε. Κ.Πετρίδης, 1908Description: 173 σ. ; 21 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 889.3 ΡΟΙ (1).
Η στρατιωτική ζωή εν Ελλάδι : χειρόγραφον Έλληνος υπαξιωματικού / εκδιδόμενο υπό Χ. ΔημόπουλουPublication: Εν Βραΐλα : Τυπ. "Το Τρίγωνον", 1870Description: 2 τ. ; 19 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΜΓΣ 4168 (3).
Η φιλολογική μας γλώσσα / σκέψεις Ιακώβου ΠολυλάPublication: Εν Αθήναις : Εστία, 1892Description: 100 σ. ; 16 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 889 ΠΟΛ (1).
Η φιλοσοφία του καλού παρά Πλωτίνω / υπό Γεωργίου ΒιζυηνούPublication: Εν Αθήναις : Τυπογραφείο Αττικού Μουσείου, 1884Description: 127 σ. ; 21 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 186.4 ΒΙΖ (2).
Ιστορία της Γαλλικής Επαναστάσεως : από του έτους 1789 μέχρι του 1814, Τόμος πρώτος / υπό Φ. Α. Μινιέ ; μεταφρασθείσα εκ του γαλλικού υπό Ε. Α. ΣίμουPublication: Εν Αθήναις : Σ. Κ. Βλαστός, 1847Description: 432 σ. ; 22 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΜΑΥΡ 1644 (2).
Ιστορία του μακεδονικού ελληνισμού / Ι. Γ. Δρόϋσεν ; εξελληνισθείσα υπό Ι. Πανταζίδου, Ι. ΔέλλιουPublication: Εν Αθήναις : Σακελλαρίου, 1897-1904Description: 3 τ. ; 26 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΜΑΥΡ 0901 (23), Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής ΓραμματείαςCall number: N/DRO (3).
Ιστορία των ελλήνων ποιητών και συγγραφέων : κατά χρονολογικήν και ειδογραφικήν σειράν και εν αλφαβητικοίς πινάξιν, Τόμος πρώτος, Α-Ζ / υπό Κ. ΑσωπίουPublication: Εν Αθήναις : Εκ του Τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστού, 1850Description: σ', 961 σ. ; 21 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΕΠΕΤ1403 (3).
Ιταλοελληνικά : ήτοι κριτική πραγματεία περί των εν τοις αρχείοις Νεαπόλεως ανεκδότων ελληνικών περγαμηνών / υπό Σ. ΖαμπελίουPublication: Εν Αθήναις : Εκ του Τυπογραφείου Λ. Δ. Βιλλαρά, 1864Description: 254 σ. ; 20 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΑΡΒ 0843 (4).
Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου Χωρίς barcodeCall number: Ι.147 (1).
Λαοκόων : η περί των ορίων της ζωγραφικής και της ποιήσεως / Λέσσιγγ ; κατά μετάφρασιν Α. ΠρεβελέγγιουPublication: Εν Αθήναις : Τυπ. Π. Δ. Σακελλάριου, 1902Description: 251 σ. ; 24 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΜΑΥΡ 1428 (4).
Λεξικόν της ελληνικής γλώσσης τρίτομον / εκδοθέν μεν το πρώτον υπό Αρχιμανδρίτου Ανθίμου Γαζή ; εκδοθέν επιστασία, επιμελεία και δαπάνη Κωνσταντίνου Γκαρπολά του Ολυμπίου και Χριστοδούλου Ματακίδου του ΣαμίουPublication: Εν Βιέννη της Αυστρίας : Τυπογραφία Αντωνίου Μπένκο, 1835-1837Description: 3 τ. ; 28 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΜΑΥΡ 3252 (13).
Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων Χωρίς barcodeCall number: 929.4 ΓΑΖ (3).
Μελέται περί του βίου και της γλώσσης του ελληνικού λαού : παροιμίαι / υπό Ν. Γ. ΠολίτουPublication: Εν Αθήναις : Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1899-1902Description: 4 τ. ; 24 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΜΑΥΡ 2120 (15), Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής ΛαογραφίαςCall number: Γα 113 I (4).
Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων Χωρίς barcodeCall number: 398.989 ΠΟΛ (4).
Νεοελληνικής Φιλολογίας παράρτημα : Ιστορία του ζητήματος της Νεοελληνικής γλώσσης / Κ. Ν. ΣάθαPublication: Εν Αθήναις : Εκ της Τυπογραφίας των τέκνων Ανδρέα Κορομηλά, 1870Description: 336 σ. ; 24 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΜΑΥΡ 2186 (5).
Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Χωρίς barcodeCall number: 489.3 ΣΑΘ (1), Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων Χωρίς barcodeCall number: 489.3 ΣΑΘ (1).
Οδοιπορικόν εκ Παρισίων εις Ιεροσόλυμα και εξ Ιεροσολύμων εις Παρισίους / Σατωβριάνδου ; μεταφρασθέν εκ του γαλλικού υπό Εμμ. Δ. ΡοΐδουPublication: Εν Αθήναις : Ε του Τυπογραφείου της Αυγής, 1860Description: 4 τ. ; 21 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΒΛΑΧ 0151 (4).
Ολίγαι σελίδες επ' ευκαιρία της μεταξύ των κκ. Ε. Δ. Ροΐδου και Άγγελου Βλάχου αναφυείσης φιλολογικής έριδος / υπό Ιω. ΠαπαδιαμαντόπουλουPublication: Εν Αθήναις : Τύποις Εφημερίδος των Συζητήσεων, 1878Description: 52 σ. ; 17 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 889.301 ΠΑΠ (2).
Πάρεργα / Εμμανουήλ Ροΐδου ; εκδιδόντος Δημητρίου Ι. Σταματοπούλου, τ. ΑPublication: Εν Αθήναις : Εκ του Τυπογραφείου Ανδρέου Κορομηλά, 1885Description: κδ', 230 σ. ; 20 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΜΓΣ 4264 (3).
Περί συγχρόνου εν Ελλάδι κριτικής / υπό Ε. Δ. ΡοΐδουPublication: Αθήναι : Εστία, 1877Description: 60 σ. ; 18 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΕΠΕΤ2271 (3).
Πόθεν η κοινή λέξις τραγουδώ; : σκέψεις περί ελληνικής ποιήσεως / υπό Σπ. ΖαμπέλιουPublication: Εν Αθήναις : Τύποις Π. Σούτσα και Δ. Κτενά, 1859Description: 87 σ. ; 23 εκ.Availability: Βιβλιογραφία Legrand, Ionienne, τόμ.2, αρ. 2067 | Ψηφιοποιημένο κείμενο
Ρητορική εκ των ενδοξοτέρων τεχνογράφων παλαιών και νεωτέρων / ερανισθείσα και συνταχθείσα υπό Nεοφύτου ΒάμβαPublication: Αθήνησι : Τυπ. Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως, 1856Description: 388 σ. ; 23 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 808 ΒΑΜ (2).
Σκηναί του βοημικού βίου / Ε. Μυρζέ ; μετάφρασις Εμμανουήλ ΡοΐδουPublication: Εν Αθήναις : Τυπ. Η. Παπαπαύλου, [χ.χ.]Description: 272 σ. ; 17 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 843 ΣΚΗ (1).
Στίχοι Δημητρίου ΒικέλαPublication: Εν Λονδίνω : Taylor and Francis, 1862Description: 64 σ. ; 23 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 889.1 ΒΙΚ (1).
 <<    1  2  3  4    >>

Powered by Koha