Ακαδημία Αθηνών

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΞΕΝΙΑ

This list contains 68 titles

Βραχείαι τινές παρατηρήσεις επί της υπ'αριθ. 564 του 1875 αποφάσεως του εμποροδικείου Αθηνών / υπό. Ε. Δ. Ροΐδης Publication: [χ.τ.] : [χ.ό.], [187-]Description: 21 σ. ; 23 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 347.0709495 ΡΟΙ (3).
Εγχειρίδιον της γενικής ιστορίας / συντεθέν μεν υπό Κωνσταντίνου ΠαπαρρηγόπουλουPublication: Εν Αθήναις : Τυπ. Ανδρέου Κορομηλά, 1849-1853Description: 2 τ. σε 1 ; 21 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΠΟΛ 0430 (6).
Εισαγωγή εις τας ιστορικάς μελέτας / υπό Ch. V. Laglois και Ch. Seignobos ; κατά μετάφρασιν Σπυρίδωνος Π. ΛάμπρουPublication: Εν Αθήναις : Π. Δ. Σακελλάριου, 1902Description: 2 τ. ; 24 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΚΡΘ 0291 (5).
Κέντρον Ερεύνης Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Χωρίς barcodeCall number: 901 LAN (1).
Ελληνική ιστορία / Ερνέστου Κούρτιου ; μεταφρασθείσα εκ της γερμανικής υπό Σπυρίδωνος Π. ΛάμπρουPublication: Εν Αθήναις : Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1898-1900Description: 5 τ. ; 23 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 938 CUR (24), Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής ΓραμματείαςCall number: N/CUR (4).
Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας Χωρίς barcodeCall number: N/CUR (1), Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου Χωρίς barcodeCall number: Ι.25 (5).
Εμμ. Ροΐδης : βιογραφικόν σημείωμα / υπό Α. Μ. ΑνδρεάδουPublication: Εν Αθήναις : Βασιλικόν Τυπογραφείον Νικολάου Χιώτη, 1911Description: ο' ; 22 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 889.092 ΑΝΔ (2).
Εμμανουήλ Ροΐδης / υπό Σίμου ΜενάρδουPublication: Εν Αθήναις : Ιωάννης Δ. Κολλάρος, 1918Description: 26 σ. ; 21 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 889.092 ΜΕΝ (2).
Εμμανουήλ Ροΐδου ανέκδοτοι σκέψειςSet Level: Έρευνα [Ανάτυπα]Publication: [χ.τ.] : Α. Κασιγόνη, 1932Description: 32 σ. ; 21 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 889.4 ΡΟΙ (1).
Εμμανουήλ Ροΐδου έργα, IV, Τά είδωλα / επιμέλεια Δ. Πετροκοκκίνου και Α. Μ. ΑνδρεάδουPublication: Εν Αθήναις : Γ. Φέξη, 1913Description: ι', 234 σ. ; 21 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 480 ΡΟΙ (2).
Εμμανουήλ Ροΐδου έργα, V, Μελέται φιλολογικαί - καλλιτεχνικαί - φιλοσοφικαί / επιμελεία Δ. Πετροκοκκίνου και Α. ΑνδρεάδουPublication: Εν Αθήναις : Γεώργιος Φέξης, 1913Description: ια',13-240 σ. ; 22 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 026708 (2).
Εμμανουήλ Ροΐδου έργα, I, Συριανά διηγήματα / επιμέλεια Δ. Πετροκοκκίνου και Α. Μ. ΑνδρεάδουPublication: Εν Αθήναις : Γ. Φέξης, 1911Description: ο', 80 σ. ; 21 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 889.3 ΡΟΙ (2).
Εμμανουήλ Ροΐδου έργα, II, Διηγήματα / επιμέλεια Δ. Πετροκοκκίνου και Α. Μ. ΑνδρεάδουPublication: Εν Αθήναις : Γ. Φέξης, 1911Description: 144 σ. ; 21 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 889.3 (1).
Εμμανουήλ Ροΐδου έργα, III, Κριτικαί μελέται / επιμέλεια Δ. Πετροκοκκίνου και Α. Μ. ΑνδρεάδουPublication: Εν Αθήναις : Γ. Φέξης, 1912Description: 144 σ. ; 21 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 889.01 ΡΟΙ (1).
Εμμανουήλ Ροΐδου έργα, VI, Παρέργα και παραλειπόμενα / επιμέλεια Δ. Πετροκοκκίνου και Α. Μ. ΑνδρεάδουPublication: Εν Αθήναις : Γ. Φέξης, 1913Description: ζ', 178 σ. ; 21 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 889.4 ΡΟΙ (1).
Εμμανουήλ Ροΐδου έργα, VII, Το πνεύμα του Ροΐδου και διάφοροι πολιτικαί και διπλωματικαί μελέται / επιμέλεια Δ. Πετροκοκκίνου και Α. Μ. ΑνδρεάδουPublication: Εν Αθήναις : Γ. Φέξης, 1914Description: ιγ', 184 σ. ; 21 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 938.7 ΡΟΙ (1).
Επιστολαί Ι. Α. Καποδίστρια, Κυβερνήτου της Ελλάδος : διπλωματικαί, διοικητικαί και ιδιωτικαί, γραφείσαι από 8 Απριλίου 1827 μέχρις 26 Σεπτεμβρίου 1831 / συλλεγείσαι μεν και καταταχθείσαι φροντίσι των αδελφών αυτού, εκδοθείσαι δε παρά Ε. Α. Βέταν ; μεταφρασθείσαι εκ του γαλλικού παρά Μιχαήλ Γ. ΣχινάPublication: Αθήνησιν : Τύποις Κωνσταντίνου Ράλλη : Εκ της Τυπογραφίας Γ. Χαρτοφύλακος, 1841-1843Description: 4τ. ; 22 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΚΡΘ 0259 (18).
Κέντρον Ερεύνης Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Χωρίς barcodeCall number: 938.57092 ΚΑΠ (4).
Η αλήθεια περί της Εθνικής Βιβλιοθήκης / υπό Χαριλάου Δ. ΜελετόπουλουPublication: Εν Αθήναις : Τυπογραφείο Αδελφών Περρή, 1881Description: 115 σ. ; 21 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΕΠΕΤ1499 (3).
Η Εθνικη Βιβλιοθήκη εν έτει 1880 / υπό Ε. Δ. ΡοΐδουPublication: Εν Αθήναις : Ανδρέας Κορομηλάς, 1880Description: 69 σ. ; 19 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΕΠΕΤ1516 (2).
Η πάπισσα Ιωάννα : μεσαιωνική μελέτη / Εμμανουήλ ΡοΐδουPublication: Εν Αθήναις : Τυπ. Ιω. Κασσανδρέως, 1866Description: 336 σ. ; 19 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 889.3 ΡΟΙ (1).
Η πάπισσα Ιωάννα : μεσαιωνική μελέτη / Εμμανουήλ ΡοΐδουPublication: Εν Αθήναις : Αναστάσιος Δ. Φέξης, 1902Description: 343 σ. ; 22 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 889.3 ΡΟΙ (1).
Η πάπισσα Ιωάννα : μεσαιωνική μελέτη / Εμμανουήλ ΡοΐδουPublication: Εν Βουκουρεστίω : [χ.ό.], 1876Description: 227 σ. ; 21 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 889.3 ΡΟΙ (1).
 <<    1  2  3  4    >>

Powered by Koha