Ακαδημία Αθηνών

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

1800-1930

This list contains 29576 titles

Ωδαί : βιβλίον Α' και Β' / Ορατίου ; μετά εισαγωγής, περιλήψεων, μέτρου, ποικίλων ερμηνευτικών σημειώσεων και κατά λέξιν μεταφράσεως υπό Κλ. ΙωαννίδηςTranslation of: Q. Horatii Flacci, CarminaPublication: Εν Αθήναις : Ηλίας Ν. Δικαίος, 1926Description: 143 σ. ; 22 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 871 HOR (1).
Ωδαί επι τη πεντηκονταετηρίδιτης αρχιερωσύνης της α. θ. παναγιότητος του πάππα και πατριάρχου Αλεξανδρείας κυρίου κυρίου Σωφρονίου 29 Ιουνίου 1889 και επί τοις γάμοις του βασιλοπαίδος διαδόχου Κωνσταντίνου μετά της πριγκηπίσσης της Γερμανίας Σοφίας 15 Οκτωβρίου 1889 / ποίησις Σκαρλάτου Δ. ΜαγκανάPublication: Εν Αθήναις : Εκ του τυπογραφείου Ο Παρθενών, 1890Description: 31 σ. ; 20 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΣΙΔ Α573 (1).
Ωδαί και επιγράμματα : εν μέτροις ποικίλοις / Ιαρδάνου ΚαρολίδουPublication: Εν Κωνσταντινουπόλει : Εκ του Τυπογραφείου Αδελφών Γεράρδων, 1900Description: 127, [8] σ. ; 22 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΜΓΣ 2372 (2).
Ωδαί, επωδοί και εκατονταετήρος ωδή / Κόιντου Οράτιου Φλάκκου ; μεταφρασθείσαι εις την ελληνικήν υπό Χαραλ. Ι. ΣτραγγάPublication: Εν Αθήναις : Δ. Δημητράκου, 1912Description: δ, 125 σ. ; 24 εκ.Availability: Items available for loan: Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας (1).
Ωδή Αγγελικής Πάλη περί των συμβάντων εις τα Ψαρά = Ode sur les evenements de Psara par Angelique PalyPublication: Εν Παρισίοις : τυπ. Φιρμίνου Διδότου, 1825Description: 11 σ. ; 21 εκ.Availability: No items available :
Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού Χωρίς barcodeCall number: 889.1 ΠΑΛ (1).
Ωδή γενέθλιος εις την αισίαν γέννησιν του άνακτος Κωνσταντίνου, Διαδόχου του βασιλικού της Ελλάδος θρόνου : ποιηθείσα εξ ονόματος του Συλλόγου των Καθηγητών της εν Αθήναις Ακαδημίας και ευλαβώς προσενεχθείσα τοις μεγαλειοτάτοις Αυτού γονεύσι, Γεωργίω τω Α Βασιλεί της Ελλάδος και Όλγα, τη Βασιλισση / εποιήθη υπό Φιλίππου ΙωάννουPublication: Αθήναι : Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1868Description: 4 σ. ; 31 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΕΠΕΤ2272 (1).
Ωδή εις τα διεθνή Ολύμπια : υπέρ της εν Αλεξανδρεία Μακεδονικής Αδελφότητος : μετά μεταφράσεως εις ιταλικήν, γαλλικήν και αγγλικήν γλώσσαν = Ode ai giuochi olimpici / Λουκά Γ. Μπέλλου, Θηβαίου ; versione trilingue del Prof. F. Degli OddiPublication: Εν Αλεξανδρεία : Εκ του Χρωμολιθοτυπογραφείου Ι. Κ. Λαγουδάκη, 1906Description: 16 σ. ; 22 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΕΠΕΤ2259 (1).
Ωδή εις Χρηστάκην Ζωγράφον επί τοις εγκαινίοις του Ζωγραφείου / Αναστασίου Γ. Ταγή ; υπό Γεωργίου Δ. Παχτίκου μελοποιημένηPublication: Εν Κωνσταντινουπόλει : [χ.ό.], 1893Description: 17, [4] σ. ; 24 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΣΙΔ Α927 (1).
Ωδή προς την θεοπρόβλητον, θεοφρούρητον, φιλόλαον και λαοσσόον σεβαστήν νέαν της Ελλάδος κυβέρνησιν, προσφωνηθείσα μεν ενωπίον των πανηγυριστών εν τη κατά το Βοσπόρειον Νυμφαίον (Χουνκιαρί - Εσκελεσί) πανδήμως τελεσθείση πανηγύρει της εν Κωνσταντινουπόλει υψώσεως της πανενδόξου αυτής σημαίας / υπο Γεωργίου ΝιάγκαPublication: Εν Κωνσταντινουπόλει : [χ.ό.], 1862Description: 16 σ. ; 22 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΜΓΣ 4223 (1).
Ωκεανογραφία και οδηγίαι ωκεανογραφικών οργάνων / υπό Ν. Ι. ΣπεράντσαPublication: Αθήναι : Ν. Θεοτοκάτος, 1928Description: 80 σ. : σχ., πίν. ; 20 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΑΙΓ 0518 (1).
Ωνή εν πίστει / von G. A. Gerhard und O. GradenwitzSet Level: Philologus [Ανάτυπα]Publication: Leipzig : Dieterich, 1905Description: σ. 498-583 ; 19 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 340.54 GER (1).
Ώραι : ποιήσεις / Άγγελου Στ. ΒλάχουPublication: Αθήνησι : Τυπ. Δ. Αθ. Μαυρομμάτη, 1860Description: 94 σ. ; 19 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 889.1 ΟΡΦ (1).
Ώρες / Μ. ΜαλακάσηPublication: Αθήναι : Ι. Ν. Σιδέρης, [192;]Description: 124 σ. ; 21 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΣΑΧ3095 (2).
Ωρες του δειλινού / Μάρκου ΤσιριμώκουPublication: Αθήνα : [χ.ό.], 1930 : τύποις ΣεργιάδουDescription: 80 σ. ; 20 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 027365 (1).
Ωρολόγιον το μέγα : περιέχον άπασαν την ανηκούσαν αυτώ ακολουθία... / διορθωθέν και εις τα τρία μέρη διαιρεσθέν υπό Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιάνου του ΙμβρίουPublication: Εν Βενετία : Ελληνική Τυπογραφία του Φοίνικος, 1845Description: 575 σ. ; 25 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΜΑΥΡ 1790 (1).
Ωρολόγιον το μέγα : περιέχον άπασαν την ανηκούσαν αυτώ ακολουθίαν, κατά τη τάξιν της ορθοδόξου ανατολικής του Χριστού εκκλησίας / υπό μεν Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιάνου το πρώτον διορθωθέν ; ειτά δε υπό της Κεντρικής Εκκλησιαστικής Επιτροπής αναθεωρηθέν και επαυξηθένPublication: Εν Κωνσταντινουπόλει : Γεώργιος Σειτανίδης : Αντώνιος Κορομηλάς, 1884Description: 534 σ. ; 26 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΣΙΔ 0123 (1).
 <<    1  ...  1477  1478  1479  >  >>

Powered by Koha