Ακαδημία Αθηνών

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΞΕΝΙΑ

This list contains 68 titles

Argonautica : ad cod. ms. laurentianum / Apollonii Rhodii ; regensuit R. MerkelPublication: Lipsiae : B. G. Teubneri, 1852Description: xviii, 184 σ. ; 22 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΜΑΥΡ 0035 (3).
Dictionnaire de l'histoire universelle de l'eglise embrassant de la maniere la plus complete et dans tous ses details par ordre alphabetique...discours preliminaire / et suivi d'une table ...des matieres par m. L. F. Guerin ; publie par l'abbe MignePublication: Paris : J. P. Migne, 1854-1857Description: 2 τ. ; 27 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 270 DIC (3).
Dictionnaire historique, archeologique philologique, chronologique geographique et litteral de la Bible / par le Reverend Pere Dom Augustin CalmetPublication: Paris : Migne, 1846-1860Description: 3 τ. ; 28 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 220.3 CAL (2).
Emmanuel Rhoidis : un emule Grec d'anatole France / A. AndreadesSet Level: Les Balkans [Ανάτυπα]Publication: Athenes : [χ.ό.], 1931Description: 8 σ. ; 27 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 889.092 ΑΝΔ (1).
Essais de grammaire historique neo-grecque : etudes sur la langue medievale, Deuxieme parte / par Jean PsichariPublication: Paris : Ernest Leroux, 1889Description: τ. ; 23 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 489.309 ΨΥΧ (1).
Histoire de la civilisation en France : depuis la chute de l'empire romain / par M. GuizotPublication: Bruxelles : Wouters freres, 1845-1846Description: 4 τ. σε 2 ; 22 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 944 GUI (2).
Histoire de la papesse Jeanne / fidelement tiree de la dissertation LAtine de Mr. de SpanheimPublication: A la Haye : Henri Scheurleer, 1720Description: τ. ; 16 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 282.09 SPA (2).
Histoire litteraire de la Grece moderne / par A. R. RangabePublication: Paris : Calmann Levy, 1877Description: 2 τ. σε 1 ; 19 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΒΛΑΧ 0865 (5).
L'heritage de Charlemagne / par Charles DeslysPublication: Paris : Hachette, 1864Description: 2 τ. ; 20 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 944 DES (2).
La Papessa Giovanna / di Emanuele Roidis ; traduzione dal greco per Antonio FrabasleTranslation of: Η πάπισσα ΙωάνναPublication: Atene : Andre Coromilaw, 1876Description: xxxx, 270 σ. ; 22 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 889.3 ΡΟΙ (2).
La papesse Jeanne : roman historique, precede d'une etude historique, accompagne de nombreuses notes / Emmanuel RhoidesPublication: Paris : Maurice Dreyfous, 1881Description: xxviii, 346 σ. ; 19 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 889.3 ΡΟΙ (1).
La papesse Jeanne : roman medieval / Emmanuel Rhoides ; tranduit du grec par Alfred Jarry et Jean SaltasPublication: Paris : Charpentier, 1908Description: v, 302 σ. ; 19 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 889.3 ΡΟΙ (2).
Les martyrs : suivis des remarques / par M. le vicomte de ChateaubriandPublication: Paris : Firmin Didot, 1863Description: 536 σ. ; 18 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 843 CHA (1).
Les oeuvres d'Eginhard / traduites en francais par Alexandre TeuletPublication: Paris : Firmin Didot, 1856Description: xci, 340 σ. ; 20 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 943.092 EIN (1).
Paepstin Johanna : eine studie aus dem Mittelatter / Emmanuel RhoidisTranslation of: Η πάπισσα ΙωάνναPublication: Leipzig : Julius Zeitler, 1904Description: xxvi, 271 σ. ; 24 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 889.3 ΡΟΙ (1).
Papezaka Johanka / Emanuel RhoidisTranslation of: Η πάπισσα ΙωάνναPublication: [χ.τ.] : Kosmopolis, 1927Description: liii, 195 σ. ; 18 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 889.3 ΡΟΙ (1).
Serie cronologica degli arcivescovi e vescovi del regno di Sardegna : estratta da accurati autori ed autentici documenti... / del theologo avvocato Palemone Luigi BimaPublication: Asti : Raspi E. Riba, 1845Description: 158 σ. ; 21 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 945.9 BIM (1).
Απάντησις προς την σύντομον απάντησιν του Καρατζά - Ροΐδου / υπό Δημητρίου ΤζαννετάκηPublication: Εν Αθήναις : Περρή, 1881Description: 64 σ. ; 18 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΕΠΕΤ2244 (2).
Άσματα δημοτικά της Ελλάδος / υπό Σπυρίδωνος ΖαμπελίουPublication: Κέρκυρα : Τυπογραφείον "Ερμής" Α. Τερζάκη και Θ. Ρωμαίου, 1852Description: 766 σ. ; 22 εκ.Availability: Βιβλιογραφία Legrand, Ionienne, τόμ. 1, αρ.1708 | Βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα, τόμ. 1, αρ. 5641 | Ψηφιοποιημένο κείμενο
Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού Χωρίς barcodeCall number: 888.86 ΖΑΜ (1).
Αχιλλέως Παράσχου ποιήματαPublication: Εν Αθήναις ;, Εν Κωνσταντινουπόλει : Ανδρέας Κορομηλάς, 1881Description: τ. ; 22 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΜΑΥΡ 1844 (5).
Βραχείαι τινές παρατηρήσεις επί της υπ'αριθ. 564 του 1875 αποφάσεως του εμποροδικείου Αθηνών / υπό. Ε. Δ. Ροΐδης Publication: [χ.τ.] : [χ.ό.], [187-]Description: 21 σ. ; 23 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 347.0709495 ΡΟΙ (3).
Εγχειρίδιον της γενικής ιστορίας / συντεθέν μεν υπό Κωνσταντίνου ΠαπαρρηγόπουλουPublication: Εν Αθήναις : Τυπ. Ανδρέου Κορομηλά, 1849-1853Description: 2 τ. σε 1 ; 21 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΠΟΛ 0430 (6).
Εισαγωγή εις τας ιστορικάς μελέτας / υπό Ch. V. Laglois και Ch. Seignobos ; κατά μετάφρασιν Σπυρίδωνος Π. ΛάμπρουPublication: Εν Αθήναις : Π. Δ. Σακελλάριου, 1902Description: 2 τ. ; 24 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΚΡΘ 0291 (5).
Κέντρον Ερεύνης Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Χωρίς barcodeCall number: 901 LAN (1).
Ελληνική ιστορία / Ερνέστου Κούρτιου ; μεταφρασθείσα εκ της γερμανικής υπό Σπυρίδωνος Π. ΛάμπρουPublication: Εν Αθήναις : Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1898-1900Description: 5 τ. ; 23 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 938 CUR (24), Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής ΓραμματείαςCall number: N/CUR (4).
Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας Χωρίς barcodeCall number: N/CUR (1), Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου Χωρίς barcodeCall number: Ι.25 (5).
Εμμ. Ροΐδης : βιογραφικόν σημείωμα / υπό Α. Μ. ΑνδρεάδουPublication: Εν Αθήναις : Βασιλικόν Τυπογραφείον Νικολάου Χιώτη, 1911Description: ο' ; 22 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 889.092 ΑΝΔ (2).
Εμμανουήλ Ροΐδης / υπό Σίμου ΜενάρδουPublication: Εν Αθήναις : Ιωάννης Δ. Κολλάρος, 1918Description: 26 σ. ; 21 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 889.092 ΜΕΝ (2).
Εμμανουήλ Ροΐδου ανέκδοτοι σκέψειςSet Level: Έρευνα [Ανάτυπα]Publication: [χ.τ.] : Α. Κασιγόνη, 1932Description: 32 σ. ; 21 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 889.4 ΡΟΙ (1).
Εμμανουήλ Ροΐδου έργα, IV, Τά είδωλα / επιμέλεια Δ. Πετροκοκκίνου και Α. Μ. ΑνδρεάδουPublication: Εν Αθήναις : Γ. Φέξη, 1913Description: ι', 234 σ. ; 21 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 480 ΡΟΙ (2).
Εμμανουήλ Ροΐδου έργα, V, Μελέται φιλολογικαί - καλλιτεχνικαί - φιλοσοφικαί / επιμελεία Δ. Πετροκοκκίνου και Α. ΑνδρεάδουPublication: Εν Αθήναις : Γεώργιος Φέξης, 1913Description: ια',13-240 σ. ; 22 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 026708 (2).
Εμμανουήλ Ροΐδου έργα, I, Συριανά διηγήματα / επιμέλεια Δ. Πετροκοκκίνου και Α. Μ. ΑνδρεάδουPublication: Εν Αθήναις : Γ. Φέξης, 1911Description: ο', 80 σ. ; 21 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 889.3 ΡΟΙ (2).
Εμμανουήλ Ροΐδου έργα, II, Διηγήματα / επιμέλεια Δ. Πετροκοκκίνου και Α. Μ. ΑνδρεάδουPublication: Εν Αθήναις : Γ. Φέξης, 1911Description: 144 σ. ; 21 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 889.3 (1).
Εμμανουήλ Ροΐδου έργα, III, Κριτικαί μελέται / επιμέλεια Δ. Πετροκοκκίνου και Α. Μ. ΑνδρεάδουPublication: Εν Αθήναις : Γ. Φέξης, 1912Description: 144 σ. ; 21 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 889.01 ΡΟΙ (1).
Εμμανουήλ Ροΐδου έργα, VI, Παρέργα και παραλειπόμενα / επιμέλεια Δ. Πετροκοκκίνου και Α. Μ. ΑνδρεάδουPublication: Εν Αθήναις : Γ. Φέξης, 1913Description: ζ', 178 σ. ; 21 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 889.4 ΡΟΙ (1).
Εμμανουήλ Ροΐδου έργα, VII, Το πνεύμα του Ροΐδου και διάφοροι πολιτικαί και διπλωματικαί μελέται / επιμέλεια Δ. Πετροκοκκίνου και Α. Μ. ΑνδρεάδουPublication: Εν Αθήναις : Γ. Φέξης, 1914Description: ιγ', 184 σ. ; 21 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 938.7 ΡΟΙ (1).
Επιστολαί Ι. Α. Καποδίστρια, Κυβερνήτου της Ελλάδος : διπλωματικαί, διοικητικαί και ιδιωτικαί, γραφείσαι από 8 Απριλίου 1827 μέχρις 26 Σεπτεμβρίου 1831 / συλλεγείσαι μεν και καταταχθείσαι φροντίσι των αδελφών αυτού, εκδοθείσαι δε παρά Ε. Α. Βέταν ; μεταφρασθείσαι εκ του γαλλικού παρά Μιχαήλ Γ. ΣχινάPublication: Αθήνησιν : Τύποις Κωνσταντίνου Ράλλη : Εκ της Τυπογραφίας Γ. Χαρτοφύλακος, 1841-1843Description: 4τ. ; 22 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΚΡΘ 0259 (18).
Κέντρον Ερεύνης Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Χωρίς barcodeCall number: 938.57092 ΚΑΠ (4).
Η αλήθεια περί της Εθνικής Βιβλιοθήκης / υπό Χαριλάου Δ. ΜελετόπουλουPublication: Εν Αθήναις : Τυπογραφείο Αδελφών Περρή, 1881Description: 115 σ. ; 21 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΕΠΕΤ1499 (3).
Η Εθνικη Βιβλιοθήκη εν έτει 1880 / υπό Ε. Δ. ΡοΐδουPublication: Εν Αθήναις : Ανδρέας Κορομηλάς, 1880Description: 69 σ. ; 19 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΕΠΕΤ1516 (2).
Η πάπισσα Ιωάννα : μεσαιωνική μελέτη / Εμμανουήλ ΡοΐδουPublication: Εν Αθήναις : Τυπ. Ιω. Κασσανδρέως, 1866Description: 336 σ. ; 19 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 889.3 ΡΟΙ (1).
Η πάπισσα Ιωάννα : μεσαιωνική μελέτη / Εμμανουήλ ΡοΐδουPublication: Εν Αθήναις : Αναστάσιος Δ. Φέξης, 1902Description: 343 σ. ; 22 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 889.3 ΡΟΙ (1).
Η πάπισσα Ιωάννα : μεσαιωνική μελέτη / Εμμανουήλ ΡοΐδουPublication: Εν Βουκουρεστίω : [χ.ό.], 1876Description: 227 σ. ; 21 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 889.3 ΡΟΙ (1).
Η πάπισσα Ιωάννα : μεσαιωνική μελέτη / Εμμανουήλ Ροΐδου ; εκδότης Αλεξ. ΓεωργόπουλοςPublication: Εν Λευκωσία : Ε. Κ.Πετρίδης, 1908Description: 173 σ. ; 21 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 889.3 ΡΟΙ (1).
Η στρατιωτική ζωή εν Ελλάδι : χειρόγραφον Έλληνος υπαξιωματικού / εκδιδόμενο υπό Χ. ΔημόπουλουPublication: Εν Βραΐλα : Τυπ. "Το Τρίγωνον", 1870Description: 2 τ. ; 19 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΜΓΣ 4168 (3).
Η φιλολογική μας γλώσσα / σκέψεις Ιακώβου ΠολυλάPublication: Εν Αθήναις : Εστία, 1892Description: 100 σ. ; 16 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 889 ΠΟΛ (1).
Η φιλοσοφία του καλού παρά Πλωτίνω / υπό Γεωργίου ΒιζυηνούPublication: Εν Αθήναις : Τυπογραφείο Αττικού Μουσείου, 1884Description: 127 σ. ; 21 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 186.4 ΒΙΖ (2).
Ιστορία της Γαλλικής Επαναστάσεως : από του έτους 1789 μέχρι του 1814, Τόμος πρώτος / υπό Φ. Α. Μινιέ ; μεταφρασθείσα εκ του γαλλικού υπό Ε. Α. ΣίμουPublication: Εν Αθήναις : Σ. Κ. Βλαστός, 1847Description: 432 σ. ; 22 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΜΑΥΡ 1644 (2).
Ιστορία του μακεδονικού ελληνισμού / Ι. Γ. Δρόϋσεν ; εξελληνισθείσα υπό Ι. Πανταζίδου, Ι. ΔέλλιουPublication: Εν Αθήναις : Σακελλαρίου, 1897-1904Description: 3 τ. ; 26 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΜΑΥΡ 0901 (23), Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής ΓραμματείαςCall number: N/DRO (3).
Ιστορία των ελλήνων ποιητών και συγγραφέων : κατά χρονολογικήν και ειδογραφικήν σειράν και εν αλφαβητικοίς πινάξιν, Τόμος πρώτος, Α-Ζ / υπό Κ. ΑσωπίουPublication: Εν Αθήναις : Εκ του Τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστού, 1850Description: σ', 961 σ. ; 21 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΕΠΕΤ1403 (3).
Ιταλοελληνικά : ήτοι κριτική πραγματεία περί των εν τοις αρχείοις Νεαπόλεως ανεκδότων ελληνικών περγαμηνών / υπό Σ. ΖαμπελίουPublication: Εν Αθήναις : Εκ του Τυπογραφείου Λ. Δ. Βιλλαρά, 1864Description: 254 σ. ; 20 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΑΡΒ 0843 (4).
Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου Χωρίς barcodeCall number: Ι.147 (1).
Λαοκόων : η περί των ορίων της ζωγραφικής και της ποιήσεως / Λέσσιγγ ; κατά μετάφρασιν Α. ΠρεβελέγγιουPublication: Εν Αθήναις : Τυπ. Π. Δ. Σακελλάριου, 1902Description: 251 σ. ; 24 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΜΑΥΡ 1428 (4).
Λεξικόν της ελληνικής γλώσσης τρίτομον / εκδοθέν μεν το πρώτον υπό Αρχιμανδρίτου Ανθίμου Γαζή ; εκδοθέν επιστασία, επιμελεία και δαπάνη Κωνσταντίνου Γκαρπολά του Ολυμπίου και Χριστοδούλου Ματακίδου του ΣαμίουPublication: Εν Βιέννη της Αυστρίας : Τυπογραφία Αντωνίου Μπένκο, 1835-1837Description: 3 τ. ; 28 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΜΑΥΡ 3252 (13).
Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων Χωρίς barcodeCall number: 929.4 ΓΑΖ (3).
Μελέται περί του βίου και της γλώσσης του ελληνικού λαού : παροιμίαι / υπό Ν. Γ. ΠολίτουPublication: Εν Αθήναις : Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1899-1902Description: 4 τ. ; 24 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΜΑΥΡ 2120 (15), Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής ΛαογραφίαςCall number: Γα 113 I (4).
Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων Χωρίς barcodeCall number: 398.989 ΠΟΛ (4).
Νεοελληνικής Φιλολογίας παράρτημα : Ιστορία του ζητήματος της Νεοελληνικής γλώσσης / Κ. Ν. ΣάθαPublication: Εν Αθήναις : Εκ της Τυπογραφίας των τέκνων Ανδρέα Κορομηλά, 1870Description: 336 σ. ; 24 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΜΑΥΡ 2186 (5).
Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Χωρίς barcodeCall number: 489.3 ΣΑΘ (1), Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων Χωρίς barcodeCall number: 489.3 ΣΑΘ (1).
Οδοιπορικόν εκ Παρισίων εις Ιεροσόλυμα και εξ Ιεροσολύμων εις Παρισίους / Σατωβριάνδου ; μεταφρασθέν εκ του γαλλικού υπό Εμμ. Δ. ΡοΐδουPublication: Εν Αθήναις : Ε του Τυπογραφείου της Αυγής, 1860Description: 4 τ. ; 21 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΒΛΑΧ 0151 (4).
Ολίγαι σελίδες επ' ευκαιρία της μεταξύ των κκ. Ε. Δ. Ροΐδου και Άγγελου Βλάχου αναφυείσης φιλολογικής έριδος / υπό Ιω. ΠαπαδιαμαντόπουλουPublication: Εν Αθήναις : Τύποις Εφημερίδος των Συζητήσεων, 1878Description: 52 σ. ; 17 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 889.301 ΠΑΠ (2).
Πάρεργα / Εμμανουήλ Ροΐδου ; εκδιδόντος Δημητρίου Ι. Σταματοπούλου, τ. ΑPublication: Εν Αθήναις : Εκ του Τυπογραφείου Ανδρέου Κορομηλά, 1885Description: κδ', 230 σ. ; 20 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΜΓΣ 4264 (3).
Περί συγχρόνου εν Ελλάδι κριτικής / υπό Ε. Δ. ΡοΐδουPublication: Αθήναι : Εστία, 1877Description: 60 σ. ; 18 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΕΠΕΤ2271 (3).
Πόθεν η κοινή λέξις τραγουδώ; : σκέψεις περί ελληνικής ποιήσεως / υπό Σπ. ΖαμπέλιουPublication: Εν Αθήναις : Τύποις Π. Σούτσα και Δ. Κτενά, 1859Description: 87 σ. ; 23 εκ.Availability: Βιβλιογραφία Legrand, Ionienne, τόμ.2, αρ. 2067 | Ψηφιοποιημένο κείμενο
Ρητορική εκ των ενδοξοτέρων τεχνογράφων παλαιών και νεωτέρων / ερανισθείσα και συνταχθείσα υπό Nεοφύτου ΒάμβαPublication: Αθήνησι : Τυπ. Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως, 1856Description: 388 σ. ; 23 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 808 ΒΑΜ (2).
Σκηναί του βοημικού βίου / Ε. Μυρζέ ; μετάφρασις Εμμανουήλ ΡοΐδουPublication: Εν Αθήναις : Τυπ. Η. Παπαπαύλου, [χ.χ.]Description: 272 σ. ; 17 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 843 ΣΚΗ (1).
Στίχοι Δημητρίου ΒικέλαPublication: Εν Λονδίνω : Taylor and Francis, 1862Description: 64 σ. ; 23 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 889.1 ΒΙΚ (1).
Στοιχεία εμπειρικής ψυχολογίας / συντεθέντα υπό Γεωργίου Μ. ΒιζυηνούPublication: Εν Αθήναις : Εκ του Τυπογραφείου Αλέξανδρου Παπαγεωργίου, 1888Description: 112 σ. ; 24 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 150 ΒΙΖ (1).
Στοιχεία λογικής : προς χρήσιν της ελληνικής νεολαίας / υπό Γεωργίου Μ. ΒιζυηνούPublication: Εν Αθήναις : Σπυρίδωνος Κουσουλίνου, 1885Description: 112 σ. ; 22 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 160 ΒΙΖ (1).
Σύντομος απάντησις εις την αλήθειαν περί της Εθνικής Βιβλιοθήκης του Χ. Μελετόπουλου / υπό Μιχαήλ ΚαρατζάPublication: Εν Αθήναις : Ανδρέας Κορομηλάς, 1881Description: 42 σ. ; 19 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΕΠΕΤ2020 (3).
Τα "είδωλα" του κ. Ροΐδου σεσωματωμένα / υπό Γεωργίου Γ. ΡαζήPublication: Εν Αθήναις : [χ.ό.], 1894Description: 94 σ. ; 19 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΕΠΕΤ2132 (2).
Τα κείμενα / υπό Ε. Δ. ΡοΐδουPublication: Αθήναι : Εστία, 1877Description: 32 σ. ; 18 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 889.01 ΡΟΙ (7).
Τα Σούτσεια : ήτοι ο κύριος Παναγιώτης Σούτσος εν γραμματικοίς, εν φιλολογοίς, εν σχολάρχαις, εν μετρικοίς και εν ποιηταίς εξεταζόμενοςPublication: Εν Αθήναις : Σ. Κ. Βλαστός, 1853Description: 263 σ. ; 22 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 889.092 ΣΟΥ (2).
Το "ταξίδι" του Ψυχάρη : γλωσσική μελέτη / υπό Ε. Δ. ΡοΐδουPublication: Αθήναι : Εστία, 1888Description: 59 σ. ; 14 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 480.1 ΡΟΙ (4).
Ψυχολογικαί μελέται επί του καλού / Γεωργίου Μ. ΒιζυηνούPublication: Εν Αθήναις : Σπυριδ. Κουσουλίνος, 1885Description: 2 τ. ; 24 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 153.4 ΒΙΖ (3).

Powered by Koha