Ακαδημία Αθηνών

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Refine your search

Your search returned 145 results.

Sort
Results
1.
Δοκίμιον εκκλησιαστικού δικαίου / υπό Αρχιμανδρ. Απόστολου ΧριστοδούλουPublication: Εν Κωνσταντινουπόλει : Πατριαρχικό Τυπογραφείο, 1896Physical description: ιδ', 502 σ. ; 24 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:ΜΑΥΡ 0055 (1).

2.
Περί τινος αντιγράφου του Νομοκάνονος του Μανουήλ Μαλαξού / υπό Ξ. Α. ΣιδερίδουPublication: Εν Κωνσταντινουπόλει : [χ.ό.], [19--]Physical description: 24 σ. ; 27 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:018488 (1).

3.
Οι παραβιασταί των νόμων : ήτοι σκέψεις επί των εσχάτως αναφανέντων εκκλησιαστικών ζητημάτων και έλεγχος αναληθειών και παρανομιώνPublication: Εν Λειψία : Τυπ. Αδάμας, 1904Physical description: 61 σ. ; 19 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:ΣΙΔ Α701 (1).

4.
Η ποινή της εκπτώσεως των επισκόπων εκ του επισκοπικού αυτών θρόνου κατά το δίκαιον της ορθοδόξου εκκλησίας / Αμίλκα Σ. ΑλιβιζάτουSet: Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής [Ανάτυπα].Publication: Εν Αθήναις : τυπ. Μακρή, 1925Physical description: 24 σ. ; 24 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:Α00010 (1).

5.
Περί χάριτος των ποινών των κληρικών εν τη ορθοδόξω εκκλησία / Αμίλκα Σ. ΑλιβιζάτουSet: Εβομηκονταπενταετηρίδα της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής [Ανάτυπα].Publication: Εν Αθήναις : τυπ. Παρακευά Λεώνη, 1920Physical description: 26 σ. ; 23 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:Α00007 (1).

6.
Ποινική εξουσία της εκκλησίας και δικονομία της εκκλησιαστικής δίκης / Γεωργίου Νικ. ΛιλαίουPublication: Αθήναι : [χ.ό.], 1975Physical description: 34 σ. ; 24 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:Α00522 (1).

7.
Το εκκλησιαστικόν δίκαιον παρ' ημίν / Ιεζεκιήλ ΒελανιδιώτουPublication: Εν Αθήναις : Τύποις Π. Δ. Σακελλάριου, 1906Physical description: 15 σ. ; 24 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:001868 (1).

8.
Έλεγχος της συγγραφής και μεταφράσεως του εκκλησιαστικού δίκαιου Milasch / υπο Ιεζεκιήλ ΒελανιδιώτουPublication: Εν Αθήναις : Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1907Physical description: 100 σ. ; 24 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:001868 (1).

9.
Τα πάτρια. Τόμος Ι', Η ελληνική εκκλησία των γνήσιων ορθοδόξων χριστιανών εξ επόψεως νομικής / επισκόπου Καλλιοπίου Γιαννακουλόπουλου, μητροπολίτου Γ.Ο.Χ. Πενταπόλεως (Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης)Publication: Πειραιεύς : [χ.ό.], 1994Physical description: 184 σ. : εικ. ; 21 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:001767 (1).

10.
Κανόνες δικαιοσύνης των άγιων πατέρων της εκκλησίας / επιμέλεια Γρηγορίου μοναχού ΑγιορείτουPublication: Αθήνησι : [χ.ό.], 1955Physical description: 32 σ. ; 14 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:262.9 ΓΡΗ (1).

11.
Δικαστικά / επιμέλεια Γρηγορίου μοναχού ΑγιορείτουPublication: Αθήνησι : [χ.ό.], 1956Physical description: 19 σ. ; 14 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:262.9 ΓΡΗ (1).

12.
Θεμελιώδεις αρχές της εκκλησιαστικής δικονομίας της Εκκλησίας της Ελλάδος : η αρχή της εξασφαλίσεως της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας των οργάνων απονομής της εκκλησιαστικής δικαιοσύνης / Αναστάσιος Κων. ΒαβούσκοςPublication: Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2003Physical description: 292 σ. ; 24 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:001379 (1).

13.
Appeal of a protestant to the Pope to restore the law of Nations : repply to six questions on the business for the announced sixth lateran council / by David UrquhartPublication: London : Diplomatic Review Office, 1868Physical description: 56 σ. ; 22 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:ΒΛΑΧ 1060 (1).

14.
Περί τινος αντιγράφου του Νομοκάνονος του Μανουήλ Μαλαξού / υπό Ξ. Α. ΣιδερίδουPublication: [χ.τ.] : [χ.ό.], [19--]Physical description: 24 σ. ; 27 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:Α11470 (1).

15.
Εκκλησιαστικόν δίκαιον κατά τας εστενογραφημένας παραδόσεις του κ. Κωνστ. Ράλλη / Ευαγγέλου Π. ΜαθαρίκουPublication: Εν Αθήναις : Ν. Τζάκα & Στεφ. Δελαγραμμάτικα, 1925Physical description: 96 σ. ; 21 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:262.9819 ΜΑΘ (1).

16.
Τα μοναστηριακά : ήτοι οδηγίαι, νόμοι, βασιλικά διατάγματα, συνοδικαί και υπουργικαί εγκύκλιοι, περί της διοικήσεως των εν τη Ελλάδι μοναστηρίων και περί της διαχειρίσεως της περιουσίας αυτών, μετά προσθήκης του τε περί επισκοπών και επισκόπων νόμου, και του καταστατικού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος / επιμελεία Ανδρέου Ζ. ΜάμουκαPublication: Εν Αθήναις : Τύποις Δ. Ειρηνίδου, 1859Physical description: ρκ', 170 σ. : πίν. ; 21 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:262.9 ΜΑΜ (1).

17.
Η άσκηση βίας στην άμυνα και στον πόλεμο κατά το εκκλησιαστικό δίκαιο / Γεωργίου Α. ΠουλήPublication: Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 1990Physical description: 215 σ. ; 24 εκ.Availability: No items available :
Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Εκτός συλλογήςCall number:262.9 ΠΟΥ (1).

18.
Σύνοψις νέα βιβλίου νομικού και περί εξομολογήσεως : όπου περιέχει, ως φώς ζωής, τα αναγκαία κάθε τάξεως χριστιανών, ιερωγίωντε και λαϊκών. Ούτινος προσάτας μεν, και προς πάντα τον αντερούντα προμάχους, επικαλούμεθα, τους διδασκάλους της εκκλησίας, τους και συνθετάς αυτού εν οις τους μεγίσους τρεις θεολόγους κι μετά τούτους τους ποιμένας της αυτής εκκλησίας : αναλωτάς δε, τόντε λογιώτατον, Κύριον Ιωάννην Ισπαναίον, Πελοποννήσιον, και τον χρησιμώτατον εν εμπόροις, Κύριον Δημήτριον Γεωργίου, ΙωαννηνίτιωPublication: Ενετιήσι : Εν τη χαλκογραφία Αλμπριτζί παρά Ιερονύμω τω Δορυγόνει, 1753Physical description: [ποικίλη αρίθμηση] ; 24 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:ΜΓΣ 3390 (1).

19.
Πρακτικά της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας : περί βαθμολογίας των συνοικεσιών, και των αναγομένων ως προς το Ιερόν Μυστήριον του Γάμου, και άλλων τινών ανηκόντων ιδία ως προς τους Αρχιερείς της Επτανήσου : εν οις προσετέθη και η προεκδοθείσα προς τους Ορθοδόξους Εγκύκλιος παραινετική επιστολή, περί αποφυγής των επιπολαζουσών ετεροδιδασκαλιών / ήδη πρώτον τύποις εδοθέντα παρά του Παναγιωτάτου Οικομενικού Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Γρηγορίου, και της περί Αυτόν Αγίας και Ιεράς Συνόδου προς γνώσιν, και οδηγίαν παντός του Ορθοδόξου πληρώματοςPublication: Κατά τα Πατριαρχεία : Παρά Α. και Θ. Αργυράμμω, 1839Physical description: ζ', 188 σ. ; 20 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:ΜΓΣ 1388 (1).

20.
Τα αδικήματα αιρέσεως και σχίσματος κατά τους οκτώ πρώτους αιώνας / Ευάγγελου Κ. ΜαντζουνέαPublication: Αθήναι : [χ.ό.], 1977Physical description: 191 σ. ; 24 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:002377 (1).
Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου Χωρίς barcodeCall number:Ν.1535 (1).

Pages

Powered by Koha