Ακαδημία Αθηνών

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Refine your search

Your search returned 326 results.

Sort
Results
1.
Demosthenis, orationes / ex recensione Guilielmi DindorfilPublication: Lipsiae : B.G. Teubneri, 1871Description: 3 τ. ; 17 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΜΑΥΡ 0486 (3).
Lists:

2.
Δημοσθένους υπέρ Κτησιφώντος περί του Στεφάνου / μετά κριτικών και εξηγητικών σημειώσεων υπό Γαβριήλ ΣοφοκλέουςPublication: Εν Αθήναις : Τυπ. Παρασκευά Λεώνη, 1890Description: κδ', 207 σ. ; 22 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΜΑΥΡ 0504 (1).
Lists:

3.
Το γλωσσικόν ημών ζήτημα υπο της επιστήμης κρινόμενον : η περί της γλώσσης του γραπτού ημών λόγου αντιλογία Χατζιδάκι προς Krumbacher / Σ. ΒάσηSet Level: Κράτος [Ανάτυπα]Publication: Αθήνησιν : Τυπ. Εφημερίδος "Το Κράτος", 1905Description: 38 σ. ; 21 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΣΙΔ Α124 (1).
Lists:

4.
Ο Σκαρλάτος ει κατά Χρυσοβέργην / [Σ. Δ. Βυζάντιος]Publication: Εν Αθήναις : Τύποις Νικολάου Αγγελίδου, 1856Description: 40 σ. ; 21 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΕΠΕΤ2129 (2).
Lists:

5.
Ανάμικτα ή φιλολογικαί τινες και αρχαιολογικαί παρατηρήσεις και επιστασίαι επί τινων ήτοι αμφιβόλων ή ουχί καλώς ερμηνευθέντων χωρίων της αρχαίας ελληνικής γλώσσης / υπό Γ. ΧρυσοβέργηPublication: Εν Κωνσταντινουπόλει : Τυπ. "Ο Βυζάς", 1860Description: 100 σ. ; 22 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΣΙΔ Α176 (1).
Lists:

6.
Βραχεία απάντησις προς τον Δώρον / υπό...Publication: Εν Κωνσταντινουπόλει : Τυπ. Ι. Λαζαρίδου, 1850Description: 32 σ. ; 22 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΣΙΔ Α205 (1).
Lists:

7.
Έκθεσις Σεβαστοπουλλείου διαγωνισμού / αναγνωσθείσα υπό του καθηγητού Γ. Ν. Χατζιδάκι Publication: Αθήνησι : Εστία, 1918Description: 22 σ. ; 22 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΣΙΔ Α294 (1).
Lists:

8.
Ο Σκαρλάτος ή του Επιδορπίου τα θαυμάσια / [Γεώργιος Χρυσοβέργης]Publication: Αθήνησι : Τύποις Χ. Νικολαϊδου Φιλαδελφέως, 1855Description: 114 σ. ; 21 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΕΠΕΤ2129 (2).
Lists:

9.
Η απάντησις προς τον μισαγύρτην / υπό Γ. ΧρυσοβέργηPublication: Εν Αθήναις : Τυπ. Αγγέλου Αγγελίδου, 1839Description: 48 σ. ; 20 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΣΙΔ Α182 (1).
Lists:

10.
Το επιδόρπιον του γραμματοφάγου ή ο αυτόβλητος Σουτσοκρούστης / [Γ. Χρυσοβέργης]Publication: Εν Αθήναις : Τυπ. Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως, 1855Description: 102 σ. ; 22 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΕΠΕΤ2129 (3).
Lists:

11.
Kerylos ; avant-propos par E. PontremoliPublication: [χ.τ.] : Editions des bibliotheques nationales de France, 1934Description: 42 σ. : εικ. ; 23 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 016106 (1).

12.
Παρατηρήσεις τινές περί της καθ'ημάς γλώσσης / Ιωάννου ΓενναδίουPublication: Εν Σάμω : Εκ του Ηγεμ. Τυπογραφείου, 1907Description: 26 σ. ; 18 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΣΙΔ Α338 (1).
Lists:

13.
Ο Χρυσοβέργης : ήτοι επίκρισις της Ενιαυσίου εν τη εισοδίων σχολή διευθύνσεως και διδασκαλίας αυτού και του αποτελέσματος των εξετάσεων / υπό Αθανασίου ΔώρουPublication: Εν Κωνσταντινουπόλει : Α. Κορομηλάς και Π. Πασπαλλής, 1850Description: 47 σ. ; 21 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΣΙΔ Α227 (1).
Lists:

14.
Ανταπάντησις εις την ανώνυμον απάντησιν του Χρυσοβέργη καί τινος νευροσπάστου αυτού / υπό Αθανασίου ΔώρουPublication: Εν Κωνσταντινουπόλει : Α. Κορομηλάς και Π. Πασπαλλής, 1850Description: 54 σ. ; 21 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΣΙΔ Α226 (2).
Lists:

15.
Κρίσις του Σεβαστοπουλείου αγώνος του ιδρυθέντος προς βελτίωσιν της σημερινής γλώσσης : απαγγελθείσα εν τη μεγάλη αιθούση του Εθνικού Πανεπιστημίου τη 30 Μαρτίου 1908 / υπό Γεωργίου ΜιστριώτουPublication: Εν Αθήναις : Π. Δ. Σακελλαρίου, 1908Description: 13 σ. ; 18 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΣΙΔ Α578 (1).
Lists:

16.
Τρίτη κρίσις του Σεβαστοπουλείου αγώνος του ιδρυθέντος προς βελτίωσιν της σημερινής γλώσσης : απαγγελθείσα εν τη μεγάλη αιθούση του Εθνικού Πανεπιστημίου τη 28 Μαρτίου 1910 / υπό Γεωργίου ΜιστριώτουPublication: Εν Αθήναις : Π. Δ. Σακελλαρίου, 1910Description: 18 σ. ; 18 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΣΙΔ Α577 (1).
Lists:

17.
Περί της γλώσσης και του έθνους των ελλήνων : σκέψεις επί ιστορικών τινων μνημείων του καιρού της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως : πραγματεία αναγνωσθείσα κατά την επέτειον συνεδρίασιν των πέντε ακαδημιών την 16 Αυγούστου 1864 εν Παρισίοις / υπό του Κ. Εγέρου ; μεταφρασθείσα δε υπό Δ. Β.Set Level: Χρυσαλλίς [Ανάτυπα]Publication: [χ.τ.] : [χ.ό.], 1865Description: 23 σ. ; 21 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΣΙΔ Α319 (1).
Lists:

18.
Το "ταξίδι" του Ψυχάρη : γλωσσική μελέτη / υπό Ε. Δ. ΡοΐδουPublication: Αθήναι : Εστία, 1888Description: 59 σ. ; 14 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 480.1 ΡΟΙ (4).

19.
Κριτικαί παρατηρήσεις εις τα Αθηναϊκά Παπαδόπουλου-Κεραμέως / υπό Ερρίκου Α. ΣκάσσηSet Level: Αθηνά [Ανάτυπα]Publication: Αθήνησιν : Π. Δ. Σακελλαρίου, 1903Description: σ. 493-505 ; 24 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΣΙΔ Α756 (1).
Lists:

20.
Κωνσταντινούπολις κατά την Ελληνικήν Ανθολογίαν ήτοι κατά τα εν τη Ελληνική Ανθολογία επιγράμματα / μετάφρασις εκ του αγγλικού πονήματος του γραφέντος παρά του αιδεσιμωτάτου Κ. Γ. Κόρτης ; υπό Π. ΚοντογεώργηPublication: Εν Κωνσταντινουπόλει : Τύποις Κορομηλά, 1880Description: 70 σ. ; 20 εκ.Availability: Βιβλιογραφία Legrand, Ionienne, τόμ. 2, αρ. 3206 | Ψηφιοποιημένο κείμενο
Lists:

Pages

Powered by Koha