Ακαδημία Αθηνών

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Refine your search

Your search returned 254 results.

Sort
Results
1.
Δοκίμιον εκκλησιαστικού δικαίου / υπό Αρχιμανδρ. Απόστολου ΧριστοδούλουPublication: Εν Κωνσταντινουπόλει : Πατριαρχικό Τυπογραφείο, 1896Physical description: ιδ', 502 σ. ; 24 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:ΜΑΥΡ 0055 (1).

2.
Αφελής άποψις των αξιώσεων της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας ως αντικειμένων ταις λοιπαίς χριστιανικαίς εκκλησίαις / υπό J. J. OverbeckPublication: Εν Κωνσταντινουπόλει : Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1883Physical description: 204 σ. ; 25 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:ΚΡΘ0362 (4).

3.
Απομνημονεύματα της βιοτής του μακαριωτάτου πατριάρχου Αντιοχείας κυρίου Ιεροθέου του από Θαβωρίου προβιβασθέντοςPublication: Εν Κωνσταντινουπόλει : Πατριαρχικό Τυπογραφείο, 1882Physical description: 28 σ. ; 21 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:ΣΙΔ Α461 (1).

4.
Απολογία υποβληθείσα τη Α. Θ. παναγιότητι τω Οικουμενικώ Πατριάρχη και τη Αγία και Ιερά Συνόδω / Άνθίμου Μητροπολίτου ΑμασείαςPublication: Εν Κωνσταντινουπόλει : Πατριαρχικό Τυπογραφείο, 1902Physical description: 114 σ. ; 20 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:ΣΙΔ 0066 (1).

5.
Επιστολή περί φιλίας / Ευγένιου Βουλγάρεως ; νυν το πρώτον εκδοθεισα υπό Η. ΤανταλίδουPublication: Εν Κωνσταντινουπόλει : Εν τω Πατριαρχικώ Τυπογραφείω, 1850Physical description: 26 σ. ; 22 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:ΑΡΒ 0796 (2).

6.
Το έργον του εν Κωνσταντινουπόλει Αυτοκρατορικού Ρωσσικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου / Γεωργίου Π. ΒέγλερηSet: Εκκλησιαστική Αλήθεια [Ανάτυπα].Publication: Εν Κωνσταντινουπόλει : Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1897Physical description: 23 σ. ; 18 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:ΣΙΔ Α123 (1).

7.
Λόγος εις το μνημόσυνον του αοιδίμου Νικολάου Ζαρίφη μεγάλου ευεργέτου της ορθοδόξου κοινότητος Γαλατά / ρηθείς υπό του μητροπολίτου Αγχιάλου ΒασιλείουSet: Εκκλησιαστική Αλήθεια [Ανάτυπα].Publication: Εν Κωνσταντινουπόλει : Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1897Physical description: 24 σ. ; 18 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:ΣΙΔ Α116 (1).

8.
Λόγος επιμνημόσυνος εις τον βασιλέα της Ρουμανίας Κάρολον τον Α' / Βασιλείου μητροπολίτου ΝικαίαςPublication: Εν Κωνστανινουπόλει : [Πατριαρχικό Τυπογραφείο], 1914Physical description: 8 σ. ; 24 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:ΣΙΔ Α111 (1).

9.
Μία σελίς εκ του βίου του ιερού Χρυσοστόμου / Βασιλείου ΝικαίαςPublication: Εν Κωνστανινουπόλει : Τύποις Πατριαρχικοίς, 1917Physical description: 48 σ. ; 20 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:ΣΙΔ Α098 (1).

10.
Ο εν Νικαία ναός της Θεοτόκου : συνοπτική επισκόπησις / Βασιλείου μητροπολίτου ΝικαίαςPublication: Εν Κωνστανινουπόλει : Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1912Physical description: 40 σ. ; 20 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:ΑΡΒ 0205 (3).

11.
Χρονογραφία της εν Άθω μονής των Ιβήρων / Μανουήλ Ι. ΓεδεώνSet: Εκκλησιαστική Αλήθεια [Ανάτυπα].Publication: Εν Κωνσταντινουπόλει : Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1906Physical description: 95 σ. ; 22 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:271.8 ΓΕΔ (2).

12.
Διατίμησις των του Εθνικού Ταμείου δικαιωμάτωνPublication: Εν Κωνσταντινουπόλει : Πατριαρχικό Τυπογραφείο, 1880Physical description: 8 σ. : πίν. ; 25 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:ΣΙΔ Α256 (1).

13.
Λόγος επιμνημόσυνος εις τον αείμνηστον Στέφανον Ζαφειρόπουλον : μέγαν ευεργέτην της Ορθοδόξου Κοινοτ. Σταυροδρομίου / εκφωνηθείς υπό του Καλλ. ΔελικάνηSet: Παράρτημα "Εκκλησιαστικής Αλήθειας" [Ανάτυπα].Publication: Εν Κωνσταντινουπόλει : Πατριαρχικό Τυπογραφείο, 1895Physical description: 16 σ. ; 24 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:ΣΙΔ Α233 (1).

14.
Memorandums adresses aux representants des grandes puissances a Constantinople et autres documents relaifs aux recents evenements de Bulgarie et de Roumelie orientalePublication: [χ.τ.] : Imprimerie du Patriarcat Oecumenique, 1906Physical description: 34 σ. ; 24 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:ΣΙΔ Α446 (1).

15.
Συνοπτική ιστορία και τοπογραφία της Θεοδοσιουπόλεως (Ερζερούμης) Βαϊβούρτ και Αρσίγγης των εκκλησιαστικώς υπαγομένων εις το Πατριαρχείον Αντιόχειας / Βασιλείου Αθ. ΜαργαρίτουPublication: Εν Κωνσταντινουπόλει : Πατριαρχικό Τυπογραφείο, 1911Physical description: 84 σ. ; 16 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:ΣΙΔ Α562 (5).

16.
Κανονισμός των εν Κωνσταντινουπόλει εθνικών φιλανθρωπικών καταστημάτωνPublication: Εν Κωνσταντινουπόλει : Πατριαρχικό Τυπογραφείο, 1887Physical description: 48 σ. ; 20 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:ΣΙΔ Α360 (1).

17.
Μελέτη συγκριτική του κληρονομικού οθ. δικαίου προς τα κληρονομικά ρωμαϊκόν και γαλλικόν δίκαια / Μιλτ. ΚαραβοκύρουPublication: Εν Κωνσταντινουπόλει : Πατριαρχικό Τυπογραφείο, 1915Physical description: 102 σ. ; 18 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:ΣΙΔ 0703 (1).

18.
Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου ιδρυθέντος τω 1898Publication: Εν Κωνσταντινουπόλει : Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1914Physical description: 45 σ. ; 20 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:ΣΙΔ Α350 (1).

19.
Κανονισμός περί συντάξεως των καθηγητών της Μ. του Γ. σχολήςPublication: Εν Κωνσταντινουπόλει : Πατριαρχικό Τυπογραφείο, 1902Physical description: 10 σ. ; 18 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:ΣΙΔ Α114 (1).

20.
Έκθεσις των πεπραγμένων της εν Χρυσουπόλει Φιλοπτώχου Αδελφότητος "Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων" κατά το έτος 1920Publication: Εν Κωνσταντινουπόλει : Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1921Physical description: 15 σ. ; 24 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:ΣΙΔ Α317 (1).

Pages

Powered by Koha