Ακαδημία Αθηνών

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Your search returned 19 results.

Sort
Results
1.
Arkiv for botanik [[Περιοδικό]] : andra serien / Kungl. Svenska vetenskapsakademienPublication: Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1949-Description: τ. : εικ. ; 23 εκ.Availability: No items available :
Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Παρελήφθη (23).

2.
Bulletin of the British Museum (Natural History) [[Περιοδικό]] : BotanyPublication: London : The British Museum, 1951-Description: τ. : εικ. ; 25 εκ.Availability: No items available :
Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Παρελήφθη (24).

3.
Contributions from the Dudley Herbarium [[Περιοδικό]]Publication: Stanford, California : Natural History Museum of Stanford University, 1927 -Description: Vol. ; 26 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών (1).
Lists:

4.
Contributions de l'Institut Botanique de l'Universite de Montreal [[Περιοδικό]]Publication: Montreal : Universite de Montreal. Institut Botanique, 1938-1969Description: 49 No. : εικ. ; 23 εκ.Availability: No items available :
Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Ελλείπον (4), Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Παρελήφθη (12).

5.
Contributions from the United States National Herbarium [[Περιοδικό]]Publication: Washington : Government Printing Office, 1890-Description: Vol. : εικ. ; 24 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών (1).
Lists:

6.
Acta biologica cracoviensia [[Περιοδικό]] : Series: botanicaPublication: Krakow : Wydawnictwo Oddzialu Polskiej Akademii Nauk, 1958 -Description: τ. : εικ. ; 24 εκ.Availability: No items available :
Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Παρελήφθη (36).

7.
Arkiv for botanik [[Περιοδικό]] / Kungl. Svenska vetenskapsakademienPublication: Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1907-1949Description: 14 τ. : εικ. ; 23 εκ.Availability: No items available :
Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Παρελήφθη (53).
Lists:

8.
Bulletin International de l'Academie Polonaise des Sciences et des Lettres : Classe des Sciences Mathematiques et Naturelles : Serie B: Sciences Naturelles [[Περιοδικό]]Publication: Cracovie : Academie Polonaise des Sciences et des Lettres, 1920-Description: v. : εικ. ; 25 εκ.Availability: No items available :
Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Ελλείπον (1), Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Παρελήφθη (29).
Lists:

9.
Egyptian journal of horticulture [[Περιοδικό]] / edited by The Egyptian Horticulture SocietyPublication: Cairo : Dokki : The National Information and Documentation Centre, 1974-Description: v. ; 22 εκ.Availability: No items available :
Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Οφειλόμενο (8), Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Παρελήφθη (7).

10.
Comptes hebdomadaires rendus des seances de l'Academie des Sciences, Serie D, Sciences naturelles [[Περιοδικό]]Publication: Paris : Gauthier-Villars, 1966-1978Description: 26 Tom. : εικ. ; 27 εκ.Availability: No items available :
Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Ελλείπον (6), Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Παρελήφθη (610).

11.
Comptes rendus des seances de l'Academie des Sciences, Serie D, Sciences naturelles [[Περιοδικό]]Publication: Paris : Gauthier-Villars, 1979-1980Description: 4 Tom. : εικ. ; 27 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών (1).

12.
Comptes Rendus hebdomadaires des seances de l'Academie des Sciences [[Περιοδικό]]Publication: Paris : Gauthier-Villars, 1835-1965Description: 261 Tom. : εικ. ; 27 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών (1).
Lists:

13.
The Egyptian Journal of Botany [[Περιοδικό]] / Botanical Society of Egypt, National Research CentrePublication: Cairo : Botanical Society of Egypt : National Research Centre, 1958-1959Description: 2 Vol. : εικ. ; 24 εκ.Availability: No items available :
Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Παρελήφθη (2).

14.
Journal of Botany of the United Arab Republic [[Περιοδικό]] / Botanical Society of EgyptPublication: Cairo : Science Council : National Information and Documentation Centre, 1960-1971Description: 12 Vol. : εικ. ; 24 εκ.Availability: No items available :
Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Ελλείπον (1), Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Παρελήφθη (12).

15.
Egyptian Journal of Botany [[Περιοδικό]] / Egyptian Botanical SocietyPublication: Cairo : National Information and Documentation Centre, 1972-Description: Vol. : εικ. ; 24 εκ.Availability: No items available :
Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Ελλείπον (11), Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Παρελήφθη (8).

16.
Revue Roumaine de Biologie, Serie de Botanique [[Περιοδικό]] / Academie de la Republique Populaire Roumaine, Academie de la Republique Socialiste de RoumaniePublication: Bucarest : Academie de la Republique Populaire Roumaine, 1964 : Academie de la Republique Socialiste de Roumanie, 1965-1973Description: 10 Vol. : εικ. ; 24 εκ.Availability: No items available :
Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Παρελήφθη (60).

17.
Revue Roumaine de Biologie, Serie de Biologie Vegetale [[Περιοδικό]] / Academia Republicii Socialiste RomaniaPublication: Bucarest : Academia Republicii Socialiste Romania, 1974-1989Description: 16 Vol. : εικ. ; 24 εκ.Availability: No items available :
Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Παρελήφθη (30).

18.
Revue Roumaine de Biologie, Serie de Biologie Vegetale [[Περιοδικό]] / Academia RomanaPublication: Bucuresti : Academia Romana, 1990-2003Description: 14 Vol. : εικ. ; 24 εκ.Availability: No items available :
Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Παρελήφθη (24).

19.
Romanian journal of Biology, Plant biology [[Περιοδικό]] / Romanian AcademyPublication: Bucuresti : Academia Romana, 2007-Description: Vol. : εικ. ; 24 εκ.Availability: No items available :
Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Ελλείπον (5), Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Παρελήφθη (6).

Pages

Powered by Koha