Ακαδημία Αθηνών

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Your search returned 35 results.

Sort
Results
1.
Arkiv for mineralogi och geologi [[Περιοδικό]] / Kungl. Svenska vetenskapsakademienPublication: Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1950-1974Description: 5 τ. : εικ., χαρτ. ; 24 εκ.Availability: No items available :
Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Παρελήφθη (20).

2.
Bulletin of the British Museum (Natural History) [[Περιοδικό]] : GeologyPublication: London : The British Museum, 1949-1977Description: 28 τ. : εικ. ; 25 εκ.Availability: No items available :
Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Ελλείπον (1), Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Παρελήφθη (204).

3.
Bulletin of the British Museum (Natural History) [[Περιοδικό]] : Geology seriesPublication: London : British Museum, 1977-Description: τ. : εικ. ; 25 εκ.Availability: No items available :
Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Παρελήφθη (68).

4.
Comptes Rendus de l'Academie des Sciences, Serie II, Fascicule a, Sciences de la terre et des planetes, earth and planetary sciences [[περιοδικό]]Publication: Paris : Gauthier-Villars, 1994 - 1996 : Elsevier, 1997 -2001Description: 16 Vol. : εικ. ; 27 εκ.Availability: Click here to access online :
Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Οφειλόμενο (17), Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Παρελήφθη (175).

5.
Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales de Madrid [[Περιοδικό]]Publication: Madrid : Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, 1980 -Description: Vol. : εικ., πίν. ; 28 εκ.Availability: No items available :
Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Ελλείπον (5), Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Παρελήφθη (84).

6.
Folia Quaternaria [[Περιοδικό]] / Polska Akademia nauk Oddziae w KrakowiePublication: Krakow : Polska Akademia Nauk. Komisja Paleogeografii Czwartorzedu, 1960 -Description: v. : εικ. ; 22 εκ.Availability: No items available :
Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Ελλείπον (1), Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Παρελήφθη (56).

7.
Journal of Research of the U.S. Geological Survey [[Περιοδικό]]Publication: Washington : U.S. Geological Survey, 1973 -Description: v. : εικ. ; 29 εκ.Availability: No items available :
Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Παρελήφθη (36).

8.
Arkiv for kemi, mineralogi och geologi [[Περιοδικό]] / Kungl. Svenska vetenskapsakademienPublication: Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1903-1949Description: 26 τ. : εικ. ; 22 εκ.Availability: No items available :
Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Ελλείπον (1), Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Παρελήφθη (95).
Lists:

9.
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska : Sectio b, geographia, geologia, mineralogia et petrographia [[Περιοδικό]] = Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej : Dzial B, geografia, geologia, mineralogia i petrografiaPublication: Lublin (Poland) : Nakladem Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 1946-Description: τ. : εικ. ; 25 εκ.Availability: No items available :
Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Ελλείπον (3), Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Παρελήφθη (38).

10.
Revue de Geographie Physique et de Geologie Dynamique [[Περιοδικό]]Publication: Paris : Presses Universitaires de France, 1928-1929 : Societe de Geographie, 1930-1939 : Centre National de la Recherche Scientifique (France) : Masson, 1957-1978Description: 32 Vol. : εικ. ; 27 εκ.Availability: No items available :
Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Παρελήφθη (43).
Lists:

11.
Acta Universitatis Upsaliensis : Bulletin of the Geological Institutions of the University of Uppsala [[Περιοδικό]]Publication: Upsala : Almqvist & Wiksells, 1933-Description: v. : εικ. ; 25 εκ.Availability: No items available :
Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Ελλείπον (9), Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Παρελήφθη (61).

12.
Bulletin volcanologique : organe de la Section de Volcanologie de l'Union Geodesique et geophysique internationale [[Περιοδικό]]Publication: Napoli : F. Giannini, 1924-1984Description: Vol. : εικ. ; 25 εκ.Availability: No items available :
Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Ελλείπον (1), Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Παρελήφθη (9).
Lists:

13.
Comptes Rendus, Geoscience [[Περιοδικό]] / Academie des SciencesPublication: Paris : Elsevier, 2002-Description: Vol. : εικ. ; 27 εκ.Availability: Click here to access online :
Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Ελλείπον (25), Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Παρελήφθη (124).

14.
Egyptian journal of geology [[Περιοδικό]] / edited by The Egyptian Geological SocietyPublication: Cairo, Dokki (Egypt) : The National Information and Documentation Centre, 1972-Description: v. ; 22 εκ.Availability: No items available :
Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Οφειλόμενο (3), Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Παρελήφθη (10).

15.
Comptes Rendus de l'Academie des Sciences, Serie II, Mecanique, physique, chimie, sciences de la terre et de l'univers [[περιοδικό]]Publication: Paris : Gauthier-Villars, 1984-1993Description: 20 Tom. : εικ. ; 27 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών (1).

16.
Comptes Rendus des seances de l'Academie des Sciences, Serie II, Mecanique, physique, chimie, sciences de la terre, sciences de l'univers [[Περιοδικό]]Publication: Paris : Gauthier-Villars, 1981-1983Description: 6 Tom. ; 27 εκ.Availability: No items available :
Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Ελλείπον (1), Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Παρελήφθη (129).

17.
Comptes hebdomadaires rendus des seances de l'Academie des Sciences, Serie D, Sciences naturelles [[Περιοδικό]]Publication: Paris : Gauthier-Villars, 1966-1978Description: 26 Tom. : εικ. ; 27 εκ.Availability: No items available :
Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Ελλείπον (6), Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Παρελήφθη (610).

18.
Comptes rendus des seances de l'Academie des Sciences, Serie D, Sciences naturelles [[Περιοδικό]]Publication: Paris : Gauthier-Villars, 1979-1980Description: 4 Tom. : εικ. ; 27 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών (1).

19.
Comptes Rendus hebdomadaires des seances de l'Academie des Sciences [[Περιοδικό]]Publication: Paris : Gauthier-Villars, 1835-1965Description: 261 Tom. : εικ. ; 27 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών (1).
Lists:

20.
Geoloski vjesnik [[Περιοδικό]] / glasilo zavoda za Geoloska Istrazivanja N. R. Hrvatske i Hrvatskog Geoloskog Drustva = Bulletin geologique [[Περιοδικό]] / organ de l'Institut pour les Recherches Geologiques de la Republique Populaire de Croatie et de la Societe Sociologique CroatePublication: Zagreb : Geoloska Istrazivanja N. R. Hrvatske, 1947 -Description: v. : εικ. ; 23 εκ.Availability: No items available :
Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Παρελήφθη (16).

Pages

Powered by Koha