Ακαδημία Αθηνών

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Refine your search

Your search returned 134 results.

Sort
Results
1.
Αναγνώσεις και κατατάξεις βυζαντινών μολυβδοβούλλων : ανακοίνωσις δευτέρα / υπό Νίκου Α. ΒέηSet Level: Διεθνής Εφημερίδα της Νομισματικής Αρχαιολογίας [Ανάτυπα]Publication: Εν Αθήναις : Εστία, 1911Description: 24 σ. ; 26 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΣΙΔ Α110 (1).
Lists:

2.
Weiteres uber die islamischen Bauten Adrianopels / von Nikos A. BeesSet Level: Zeitschrift fur Geschichte der Architektur [Ανάτυπα]Publication: [χ.τ.] : [χ.ό.], [19--]Description: σ. [161]-169 ; 29 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: Α06543 (1).

3.
Τ'Ασπροπόταμο Πίνδου : ιστορικά - λαογραφικά - τοπωνυμικά / Αλεξ. Κ. Χατζηγάκη ; πρόλογος Νίκου Α. ΒέηPublication: Τρίκκαλα : Χρ. Μπακάλη & Κ. Κωνσταντινίδη, 1946Description: 35 σ. : πίν. ; 24 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: Α08269 (1).
Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας Χωρίς barcodeCall number: Γα 21 (1).

4.
Literaturbericht I uber griechische Veroffentlichungen, welche sich auf Byzantinisches beziehen / von Νίκος Α. ΒέηςSet Level: Vizantijskij Vremennik [Ανάτυπα]Publication: Petersburg : [χ.ό.], 1913Description: 60 σ. ; 22 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: Α11240 (2).
Lists:

5.
Δημώδη άσματα Φιγαλίας μεθ' υπομνημάτων / εκδιδόμενα υπό Νικολ. Α. ΒέηSet Level: Δελτίο Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος [Ανάτυπα]Publication: Αθήνησιν : Π. Δ. Σακελλάριος, 1903Description: σ. 209-276 ; 22 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΒΛΑΧ 0079 (1).
Lists:

6.
Επιστολαί Κωνσταντίνου Κούμα και Αδαμάντιου Κοραή σχετικαί προς την Σμύρνην / Νίκου Α. ΒέηSet Level: Μικρασιατικά Χρονικά [Ανάτυπα]Publication: [χ.τ.] : [χ.ό.], [19--?]Description: 37 σ. ; 22 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: Α11358 (1).

7.
Prosopographisches, Hagiologisches und Kunstgeschichtliches uber den hl. Bessarion, den Metropoliten von Larissa (1540) : zur Kirchengeschichte Thessaliens im 15-16 Jahrhundert / N. A. BeesSet Level: Byzantinisch-Neugriechische Jahrbucher [Ανάτυπα]Publication: Berlin : Byzantinisch-Neugriechischen Jahrbucher, 1923Description: σ. 351-400 ; 22 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: Α11237 (1).
Lists:

8.
Geschichtliche Forschungsresultare und Monchs-und Volkssagen uber die Grunder der Meteorenkloster / Nikos A. BeesSet Level: Byzantinisch-Neugriechische Jahrbucher [Ανάτυπα]Publication: Berlin : Byzantinisch-Neugriechischen Jahrbucher, 1922Description: σ. 304-403 ; 22 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: Α11233 (1).
Lists:

9.
Beitrage zur kirchlichen Geographie Griechenlands im Mittelalter und in den neueren Zeit / von Nikos A. BeesSet Level: Oriens Christianus [Ανάτυπα]Publication: Leipzig : [χ.ό.], 1915Description: σ. 238-278 ; 24 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: Α11234 (1).
Lists:

10.
Ιωσήφ Καλοθέτης και αναγραφή έργων αυτού / υπό Νίκου Α. ΒέηSet Level: Byzantinische Zeitschrift [Ανάτυπα]Publication: Leipzig : [χ.ό.], 1908Description: σ. 86-91 ; 21 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: Α11239 (1).
Lists:

11.
Μεσσηνίας χριστιανικαί επιγραφαί : μετά σχετικών αρχαιολογημάτων / υπό Νίκου Α. ΒέηSet Level: Δελτίο της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος [Ανάτυπα]Publication: Αθήνησιν : Π. Δ. Σακελλάριος, 1904Description: σ. 374-396 ; 21 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: Α11238 (1).
Lists:

12.
Εμμετρα κείμενα Στ. Α. Κουμανούδη [[Ανάτυπο]] / Νίκου Α. Βέη (Bees)Set Level: Αρχείο του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού [Ανάτυπα]Publication: Description: 44 σ. ; 25 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: Α09146 (1).

13.
Italienische Ortsnamen in Griechenland / von Heirich und Renee KahanePublication: Athen : Byzantinisch-Neugriechischen Jahrbucher, 1940Description: [2],xxviii,382 σ. ; 25 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 009833 (1).

14.
Περί του ιστορημένου χρησμολογίου της κρατικής βιβλιοθήκης του Βερολίνου (Codex Graecus fol. 62 = 297) καί του θρύλου του μαρμαρωμένου βασιλιά / υπό Νίκου Α. ΒέηSet Level: Byzantinisch-Neugriechische Jahrbucher [Ανάτυπα]Publication: Εν Αθήναις : Εκ του τυπογραφείου Γερτ. Σ. Χρίστου, 1938Description: [ποικίλη αρίθμηση] ; 23 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: Α00106 (1), Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου ΕλληνισμούCall number: Μ00713 (1).
Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Χωρίς barcodeCall number: 291.3209495 ΒΕΗ (1).

15.
Δημοσιεύματα Νίκου Α. Βέη (Bees) / Ευγενίας Βέη - ΧατζηδάκηSet Level: Πελοποννησιακά [Ανάτυπα]Publication: Αθήναι : Μυρτίδης, 1960Description: σ. 437-488 ; 24 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: Α10498 (1).

16.
Kunstgeschichtliche untersuchungen uber die Eulalios - Frage und den mosaikschmuck der Apostelkirche zu Konstantinopel / Nikos A. BeesSet Level: Repertorium fur Kunstwissenschaft [Ανάτυπα]Publication: Berlin : [χ.ό.], 1917Description: 62 σ. ; 26 εκ.Availability: No items available :
Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού Χωρίς barcodeCall number: 704.9482 ΒΕΗ (1).
Lists:

17.
Zwei briefe von Ludwig Ross an den fursten von Puckler - Muskau / von Nikos A. BeesSet Level: Αρχαιολογική Εφημερίδα [Ανάτυπα]Publication: [χ.τ.] : [χ.ό.], 1939Description: σ. 738-746 ; 26 εκ.Availability: No items available :
Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού Χωρίς barcodeCall number: 920 ΒΕΗ (1).

18.
Die Griechisch-Christlichen Inschriften des Peloponnes, 1, Isthmos - Korinthos / von Nikos A. BeesPublication: Athen : Christlich - Archaologische Gesellschaft zu Athen, 1941Description: xcii, 128 σ. : εικ. ; 28 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 729.19 ΒΕΗ (3).
Κέντρο Έρευνας της Βυζαντινής & Μεταβυζαντινής Τέχνης Χωρίς barcodeCall number: 729.19 ΒΕΗ (1), Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού Χωρίς barcodeCall number: 729.19 ΒΕΗ (1).

19.
Corpus der Griechisch-Christlichen inschriften von Hellas, 1 / von H. Lietzmann, Nikos A. Bees und G. SotiriuPublication: Athen : Christlich - Archaologische Gesellschaft zu Athen, 1941Description: xcii, 128 σ. : εικ. ; 28 εκ.Availability: No items available :
Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού Χωρίς barcodeCall number: 729.19 LIE (1).

20.
Χειρόγραφα και παλαιότυπα του ναού του Αγ. Νικολάου Τρικκάλων / υπό Νίκου Α. ΒέηSet Level: Επετηρίδα του Μεσαιωνικού Αρχείου της Ακαδημίας Αθηνών [Ανάτυπα]Publication: Αθήναι : Ακαδημία Αθηνών, 1965Description: 22 σ. ; 26 εκ.Availability: No items available :
Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού Χωρίς barcodeCall number: 011.31 ΒΕΗ (1).

Pages

Powered by Koha