Ακαδημία Αθηνών

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Refine your search

Your search returned 171 results.

Sort
Results
1.
Nel primo centenario della costituzione del regno ellenico / Giorgio ZorasPublication: Roma : Istituto per l'Europa Orientale, 1933Description: 30 σ. ; 20 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: Α07159 (1).

2.
La constituzione della Grecia : (3 Giugno 1927) / Giorgio ZorasPublication: Roma : Anonima Romana Editoriale, 1933Description: 161 σ. ; 25 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 019456 (1).

3.
Θέματα μεσαιωνικής και νεοελληνικής φιλολογίας / Γεωργίου Θ. ΖώραPublication: Αθήναι : Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας, 1977Description: 181 σ. ; 24 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 889 ΖΩΡ (1).

4.
Πανάρατος : νέα λαϊκή διασκευή της Ερωφίλης / Γεωργίου Θ. ΖώραSet Level: Παρνασσός [Ανάτυπα]Publication: Αθήναι : [χ.ό.], 1975Description: 15 σ. ; 25 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 888.1 ΖΩΡ (1).

5.
Η ξενιτειά εν τη ελληνική ποιήσει / Γεωργίου Θ. ΖώραSet Level: Ελληνική Δημιουργία [Ανάτυπα]Publication: Αθήναι : [χ.ό.], 1953Description: 85 σ. ; 25 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΣΑΧ 5784 (2).

6.
Η άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως και η βασιλεία Μωάμεθ Β' του κατακτητού : (κατά τον ανέκδοτον ελληνικόν βαρβερίνον κώδικα 111 της βατικανής βιβλιοθήκης / Γεωργίου Θ. ΖώραSet Level: Επετηρίδα της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών [Ανάτυπα]Publication: Εν Αθήναις : Τυπ. Μυρτίδου, 1952Description: 79 σ. ; 25 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 889 ΖΩΡ (1).

7.
Άγνωστον ιταλικόν χρονικόν της ελληνικής επαναστάσεως / Γεωργίου Θ. ΖώραSet Level: Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών [Ανάτυπα]Publication: Αθήναι : [χ.ό.], 1966Description: σ. [496]-560 ; 24 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 938.5 ΖΩΡ (1).

8.
Δύο στιχουργήματα περί των εν έτει 1848 γεγονότων εν Κεφαλληνία / Γεωργίου Θ. ΖώραPublication: Αθήναι : [χ.ό.], 1963Description: 50 σ. ; 25 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 889.1 ΖΩΡ (1).

9.
Γ. Τερτσέτης και Ν. Θωμαζαίος : ανέκδοτος αλληλογραφία / Γεωργίου Θ. ΖώραPublication: Αθήναι : [χ.ό.], 1961Description: 34 σ. ; 24 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: Α10218 (1).

10.
Καλβικά παραλειπόμενα / Γεώργιος Θ. Ζώρας ; επιμέλεια Γεράσιμος Γ. Ζώρας, Γιώργος ΑνδρειωμένοςSet Level: Περίπλους [Ανάτυπα]Publication: [χ.τ.] : Περίπλους, [198-?]Description: 20 σ. ; 24 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: Α11184 (1).

11.
Lineamenti storici della letteratura neoellenica / Giorgio ZorasPublication: Roma : Εις αεί Studium, 1931Description: 44 σ. ; 20 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 027601 (1).

12.
Επτανησιακά μελετήματα / Γεωργίου Θ. ΖώραPublication: Αθήναι : Σπουδαστήριον Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1959-1976Description: 5 τ. ; 24 εκ.Availability: No items available :
Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Χωρίς barcodeCall number: 889.04 ΖΩΡ (1).

13.
Γεώργιος ο Τραπεζούντιος και αι προς ελληνοτουρκικήν συνεννόησιν προσπάθειαι αυτού : η "περί της των Χριστιανών πίστεως" ανέκδοτος πραγματεία / Γεωργίου Θ. ΖώραPublication: Αθήναι : [χ.ό.], 1954Description: 168 σ. : 4 πίν. ; 26 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 888.3 ΖΩΡ (3).
Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου Χωρίς barcodeCall number: Ι.295 (1).

14.
Ο Κωστής Παλαμάς ποιητής της εθνικής παραδόσεως / Γεωργίου Θ. ΖώραPublication: Αθήναι : Σπουδαστήριον Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1959Description: 32 σ. ; 25 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: Α10223 (2).

15.
Διονύσιος Σολωμός ο εθνικός ποιητής της νεωτέρας Ελλάδος (1798-1857) / Γεωργίου Θ. ΖώραPublication: Αθήναι : Σπουδαστήριον Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1957Description: 28 σ. ; 24 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΠΕΤΡ Α2403 (2).
Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου Χωρίς barcodeCall number: Ι.324 (1).

16.
Ο Πωρικολόγος : κατ' αγνώστους παραλλαγάς / Γεωργίου Θ. ΖώραPublication: Αθήναι : Σπουδαστήριον Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1958Description: 32 σ. ; 25 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 023178 (1).

17.
Ανδρέου Κάλβου πολεμικαί διατριβαί : άγνωστα δοκίμια του ποιητού των Ωδών / Γεωργίου Θ. ΖώραPublication: Αθήναι : Σπουδαστήριον Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1957Description: 104 σ. ; 24 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 023018 (1).

18.
Χρονικόν περί των Τούρκων σουλτάνων : (κατά τον Βαρβερινόν ελληνικόν κώδικα 111) / Γεωργίου Θ. ΖώραPublication: Αθήναι : [χ.ό.], 1958Description: 388 σ. ; 25 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 961.103 ΖΩΡ (3), Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής ΛαογραφίαςCall number: H 126 (1).
Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Χωρίς barcodeCall number: 961.103 ΖΩΡ (1), Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού Χωρίς barcodeCall number: 961.103 ΖΩΡ (1).

19.
Διηγήματα του Βοκκακίου πρότυπα του Τριβώλη και του Βηλαρά / Γεωργίου Θ. ΖώραPublication: Αθήναι : Σπουδαστήριον Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1957Description: 50 σ. ; 24 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΣΑΧ 5772 (2).
Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας Χωρίς barcodeCall number: Ζ 38 III (1), Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού Χωρίς barcodeCall number: 889.04 ΖΩΡ (1).

20.
Ι.Τυπάλδος και Ν. Θωμαζαίος : ανέκδοτος αλληλογραφία / Γεωργίου Θ. ΖώραPublication: Αθήναι : Σπουδαστήριον Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1965Description: 136 σ. ; 25 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 023055 (1).

Pages

Powered by Koha