Ακαδημία Αθηνών

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Refine your search

Your search returned 74 results.

Sort
Results
1.
Corpus scriptorum historiae byzantinae / Michael Attaliota ; editio emendatior et copiosior consilio B. G. Niebuhrii Publication: Bonnae : ed. Weberi, 1853Description: xii, 336 σ. ; 22 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΜΑΥΡ 0113 (1).
Lists:

2.
Ephraemius / ex recognitione Immanuelis BekkeriPublication: Bonnae : Impensis Ed. Weberi, 1840Description: 433 σ. ; 22 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 907.202 ΕΦΡ (3).
Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων Χωρίς barcodeCall number: 907.202 ΕΦΡ (1), Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού Χωρίς barcodeCall number: 907.202 ΕΦΡ (1).
Lists:

3.
Ioelis chronographia compendiaria = Ιωήλου χρονογραφία / Ioelis ; recognovit Immanuel BekkerusPublication: Bonnae : impensis ed. Weberi, 1836Description: 70 σ. ; 21 εκ.Availability: No items available :
Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων Χωρίς barcodeCall number: 224.7 ΙΩΗ (1).
Lists:

4.
Patriarchae Constantinopolitani : breviarium rerum post Mauricium gestarum / Sancti Nicephori ; recognovit Immanuel BekkerusPublication: Bonnae : Imnpensis Ed. Weberi, 1837Description: viii, 144 σ. ; 21 εκ.Availability: No items available :
Lists:

5.
Simonidis Amorgini jambi qui Supersunt / collegit et recensuit Fr. Th. WelckerPublication: Bonnae : Impensis Ed. Weberi, 1835Description: 88 σ. ; 23 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: ΜΓΣ 3039 (1).
Lists:

6.
Historia / Nicetae Choniatae ; ex recensione Immanuelis BekkeriTranslation of: Χρονική διήγησις, αρχομένη από της βασιλείας του Κομνηνού κύρου Ιωάννου / του κύρου Νικήτα του ΧωνιάτουPublication: Bonnae : Impensis Ed. Weberi, 1835Description: xvi, 974 σ. ; 21 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 938.3 ΝΙΚ (2).
Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων Χωρίς barcodeCall number: 938.3 ΝΙΚ (1), Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού Χωρίς barcodeCall number: 938.3 ΝΙΚ (1).
Lists:

7.
Nicephori Gregorae Historiae byzantinae : libri postremi, Volumen III / ab Immanuele BekkeroPublication: Bonnae : Impensis Ed. Weberi, 1855Description: viii, 586 σ. ; 21 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 888.331 ΓΡΗ (2).
Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού Χωρίς barcodeCall number: 888.331 ΓΡΗ (1).
Lists:

8.
Chronographia / Theophanis ; ex recensione Ioannis ClasseniPublication: Bonnae : Impensis Ed. Weberi, 1839-1841Description: 2 τ. ; 22 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 938.3 ΘΕΟ (2).
Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων Χωρίς barcodeCall number: 938.3 ΘΕΟ (2), Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού Χωρίς barcodeCall number: 938.3 ΘΕΟ (2).
Lists:

9.
Historiarum : graeci et latine, libri IV / Ioannis Cantacuzeni eximperatoris ; cura Ludovici SchopeniPublication: Bonnae : Impensis E. Weberi, 1828-1832Description: 3 τ. ; 21 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 907.202 ΙΩΑ (6).
Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων Χωρίς barcodeCall number: 907.202 ΙΩΑ (3), Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού Χωρίς barcodeCall number: 907.202 ΙΩΑ (3).
Lists:

10.
Breviarium historiae metricum / Constantini Manassis ; recognovit Immanuel BekkerusTranslation of: Σύνοψις χρονική, αρχόμενεη από κοσμοποιίας μέχρι του κύρου Νικηφόρου του Βοτανειάτου / Κωνσταντίνου του ΜανασσήPublication: Bonnae : Impensis Ed. Weberi, 1837Description: 285 σ. ; 22 εκAvailability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 907.202 ΜΑΝ (2).
Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων Χωρίς barcodeCall number: 907.202 ΜΑΝ (1), Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού Χωρίς barcodeCall number: 907.202 ΜΑΝ (2).
Lists:

11.
Byzantina historia : graece et latine / Nicephori Gregorae ; cum annotationibus Hier. Wolfii... [et al.] ; cura Ludovici SchopeniTranslation of: Ρωμαϊκής ιστορίας λόγος Α΄-ΛΖ΄ / Νικηφόρου του ΓρηγοράPublication: Bonnae : Impensis Ed. Weberi, 1829-1855Description: 3 τ. ; 20 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 938.3 ΓΡΗ (4).
Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων Χωρίς barcodeCall number: 938.3 ΓΡΗ (3), Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού Χωρίς barcodeCall number: 938.3 ΓΡΗ (2).
Lists:

12.
Codini Curopalatae De officialibus palatii Cpolitani et de officiis magnae ecclesiae liber ; ex recognitione Immanuelis BekkeriPublication: Bonnae : Impensis Ed. Weberi, 1839Description: xii, 435 σ. ; 21 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 907.202 ΚΩΔ (1).
Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων Χωρίς barcodeCall number: 907.202 ΚΩΔ (1), Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού Χωρίς barcodeCall number: 907.202 ΚΩΔ (1).
Lists:

13.
Annae Comnenae Alexiadis libri XV / graeca ad codd. fidem nunc primum recensuit, novam interpretationem latinam subiecit, Car. Ducangii commentarios suasque annotationes addidit Ludovicus SchopenusPublication: Bonnae : Impensis Ed. Weberi, 1839-1878Description: 2 τ. ; 21 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 938.384 ΚΟΜ (4).
Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων Χωρίς barcodeCall number: 938.384 ΚΟΜ (2), Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού Χωρίς barcodeCall number: 938.384 ΚΟΜ (1).
Lists:

14.
Chronographia / Leonis Grammatici ; ex recognitione Immanuelis Bekkeri, Eustathii De capta Thessalonica liberPublication: Bonnae : Impensis Ed. Weberi, 1842Description: iv, 554 σ. ; 21 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 907.202 ΛΕΩ (2).
Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων Χωρίς barcodeCall number: 907.202 ΛΕΩ (1), Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού Χωρίς barcodeCall number: 907.202 ΛΕΩ (1).
Lists:

15.
Dexippi, Eunapii, Petri Patricii, Prisci, Malchi, Menandri Historiarum quae supersunt ; e recensione Imm. Bekkeri et B. G. Niebuhrii C. F. ; cum versione latina per Io. Classenum emendataPublication: Bonnae : Impensis Ed. Weberi, 1829Description: xlviii, 657, [3] σ. ; 21 εκ.Availability: Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number: 907.202 DEX (2).
Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων Χωρίς barcodeCall number: 907.202 DEX (1), Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού Χωρίς barcodeCall number: 907.202 DEX (1).
Lists:

16.
Philogelos / edidit R. D. DawePublication: Monachii, Lipsiae : K. G. Saur, ©2000Description: 115 σ. ; 20 εκ.Availability: Items available for loan: Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής ΓραμματείαςCall number: Bh1060 (1).

17.
Opuscula philologica / Augusti Ferdinandi Naekii ; edidit Fr. Th. WelckerPublication: Bonnae : Ed. Weberi, 1842Description: 502, 282 σ. ; 22 εκ.Availability: Items available for loan: Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής ΓραμματείαςCall number: La/WEL (1).
Lists:

18.
Epitomae historiarum : libri XIII-XVIII / Ioannis Zonarae ; edidit Theodorus Buttner-WobstPublication: Bonnae : Ed. Weberi, 1897Description: xxi, 776 σ. ; 23 εκ.Availability: No items available :
Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας Χωρίς barcodeCall number: Bz141/PIN (1).
Lists:

19.
Opuscula Rhetorica / Theodorus II Ducas Lascaris ; edidit Aloysius TartagliaPublication: Monachii, Lipsiae : In Aedibus K. G. Saur, 2000Description: xx, 221 σ. ; 21 εκ.Availability: Items available for loan: Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής ΓραμματείαςCall number: Bt360 (1).

20.
De consolatione philosophiae : Opuscula theologica / Boethius ; edidit Claudio MoreschiniPublication: Monachii [Munich] : K.G. Saur, 2000Description: xxi, 262 σ. ; 21 εκ.Availability: Items available for loan: Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής ΓραμματείαςCall number: Db85 (1).

Pages

Powered by Koha