Ακαδημία Αθηνών

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Refine your search

Your search returned 40 results.

Sort
Results
1.
Αθηναΐς : η θυγάτηρ του φιλοσόφου Λεοντίου ήτοι η βασίλισσα Ευδοκία / Αντωνίου Ιω. ΑντωνιάδουPublication: Εν Αθήναις : Κ. Αντωνιάδου, 1892Physical description: 96 σ. ; 16 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:ΣΙΔ Α051 (1).

2.
Κρητηΐς : ήτοι ο λακκιώτης δράκος και της Κρήτης οι ορεινοί : έπος / ποιηθέν μεν υπό Αντωνίου Ιω. ΑντωνιάδουPublication: Εν Αθήναις : Εκ του Τυπογραφείου Κ. Αντωνιάδου, 1868Physical description: 377 σ. ; 23 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:ΣΙΔ 0058 (1).

3.
Ηπειρωτικαί μελέται. Τόμος Α', Βιβλίον Α', Πολιτικόν : προς χρήσιν των Γυμνασίων / υπό Β. Δ. Ζώτου ΜολοσσούPublication: Εν Αθήναις : Κ. Αντωνιάδη, 1875Physical description: 144 σ. ; 22 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:ΣΙΔ 1023 (1).

4.
Η κενή έδρα της δερματοπαθολογίας και συφιλιδολογίας και αι περί αλλότρια μέριμναι του καθηγητού της τοπογραφικής ανατομίας κ. Ιωάννου / υπό Σ. ΡοσολίμουPublication: Εν Αθήναις : Τυπ. Κ. Αντωνιάδου, 1892Physical description: 24 σ. ; 22 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:616.5 ΡΟΣ (1).

5.
Εγχειρίδιον περί του βουλευτικού δικαίου : ή επιτομή των κανόνων των εν χρήσει εν ταις αγγλικαίς βουλαίς και τω συνεδρίω των ηνωμένων επαρχιών ... / μετενεχθέν δ'εις την ελληνίδα υπό Αλεξάνδρου Θ. ΕδιπίδουPublication: Εν Αθήναις : Εκ του τυπογραφείου Κ. Αντωνιάδου, 1848Physical description: 200 σ. ; 18 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:328.1 ΕΓΧ (1).

6.
Η οικουμένη : θεαματική είτε ιστορία και διαγραφή των θρησκειών, ηθών, εθίμων κ.τ.λ. πάντων των εθνών, Ευρώπη, Ελλάς / υπό κ. Πουκεβίλου ; μεταφρασθείσα παρά Α. Θ. ΜαυροκορδάτουPublication: Εν Αθήναις : Εκ της Τυπογραφίας Κ. Αντωνιάδου, 1843Physical description: 256 σ. : εικ. ; 22 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:ΒΛΑΧ 0832 (1).

7.
Ο Κατσαντώνης εποποιΐα των αρματολών / Αντωνίου Ιω. ΑντωνιάδουPublication: Εν Αθήναις : Εκ τυπογραφείου Κ. Αντωνιάδου, 1873Physical description: 528 σ. ; 21 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:ΒΛΑΧ 0030 (1).

8.
Μεσολογγιάς : έπος ιστορικόν / Αντωνίου Ιω. ΑντωνιάδουPublication: Εν Αθήναις : Εκ τυπογραφείου Κ. Αντωνιάδου, 1876Physical description: 311 σ. ; 21 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:ΒΛΑΧ 0030 (1).

9.
Έρευναι περί ιατρικής χωρογραφίας και κλίματος Αθηνών / [υπό Α. Ν. Γούδα]Set: Η εν Αθήναις Ιατρική Μέλισσα [Ανάτυπα].Publication: [Εν Αθήναις] : [Εκ του Τυπογραφείου Κ. Αντωνιάδου], [1858]Physical description: 56 σ. ; 22 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:ΒΛΑΧ 0277 (2).

10.
Σύντομα τινά απόμνημονεύματα της ιστορίας της αναγενηθείσης Ελλάδος : από το 1821-1833 / υπό Κ. ΜαργαρίτηPublication: Αθήνησι : Τυπ. Κ. Αντωνιάδου, 1853Physical description: 193 σ. ; 21 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:ΒΛΑΧ 0646 (2).

11.
Ιστορία του Ναπολέοντος : επιμελώς ερανισθείσα εκ των του Α. Θιέρσου γαλλικών ιστορικών συγγραμάτων ... / υπό Χρήστου ΒυζαντίουPublication: Αθήνησι : Τύποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως, 1857-1866Physical description: 7 σε 3 τ. ; 18 εκ.Availability:Βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα, τόμ. 3, αρ. 7241|Βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα, τόμ. 3, αρ. 8260|Ψηφιοποιημένο κείμενο

12.
Νέον λεξικόν ιταλοελληνικόν : κατά το μέγα ιταλογαλλικόν λεξικόν Ferrari καθηγητού του εν Τουρίνω Πανεπιστημίου : εμπεριέχον απασας τας λέξεις της καθομιλουμένης γλώσσης μετά των διαφόρων εκδοχών, διαφόρους εκφράσεις, παροιμίας, επιστημονικούς όρους και γραμματικάς παρατηρήσεις / υπό Κ. ΒαρβάτηPublication: Εν Αθήναις : Κ. Αντωνιάδη, 1892Physical description: 1291 σ. ; 18 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:453.89 ΒΑΡ (1).

13.
Γραμματική της ελληνικής γλώσσης : μετά πρακτικών γυμνασμάτων, προς χρήσιν των ελληνικών σχολείων / Αντωνίου Ιω. ΑντωνιάδουPublication: Εν Αθήναις : Κ. Αντωνιάδης, 1878Physical description: ζ', 234 σ. : πίν. ; 21 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:ΜΓΣ 0547 (1).

14.
Συντακτικόν της ελληνικής γλώσσης : μετά πρακτικών γυμνασμάτων και επιμέτρου περί της ομηρικής διαλέκτου / Αντωνίου Ιω. ΑντωνιάδουPublication: Εν Αθήναις : παρά τω εκδότη Κ. Αντωνιάδη, 1879Physical description: η', 146 σ. ; 21 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:ΕΠΕΤ1599 (2).

15.
Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσης : προς χρήσιν των σπουδαστών της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης. Μέρος Α', Τεχνολογικόν / υπό Β. Δ. ΚαλλίφρονοςPublication: Εν Αθήναις : Εκ του Τυπογραφείου Κ. Αντωνιάδου, 1856Physical description: η', 114 σ. ; 22 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:ΜΓΣ 2194 (2).

16.
Επιτομή της γαλλικής γραμματικής : πόνημα καταταχθέν εις την σειράν των κλασικών βιβλίων και εισαχθέν εις τα σχολεία = Abrege de la grammaire francaise : ou extrait de la nouvelle grammaire francaise ouvrage mis au rang des livres classiques et adopte pour les ecoles militaires / υπό του Κ. Νοέλου και Κ. Σαπσάλου ; μεταφρασάντος, εκδόντος και διορθώσαντος, χάριν των πρωτοπείρων Νέωντε και Νεανίδων Γεωργίου Θεοχαρόπουλου Πατρέως, προσετέθησαν δ' εν τω τέλει και σημειώσεις αναγκαίαι περί προφοράς και αναγνώσεως και πίναξ στοιχειακός, ή λεξικόν πρόχειρον γαλλοελληνικόνPublication: Εν Αθήναις : Εκ της Τυπογραφίας Κ. Αντωνιάδου, 1839Physical description: θ', 234, [4] σ. ; 21 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:ΜΓΣ 3182 (1).

17.
Ο σωτήρ : ποίημα επικόν / υπο Ν. ΚοντοπούλουPublication: Εν Αθήναις : Εκ του Τυπογραφείου Κ. Αντωνιάδου, 1878Physical description: 58 σ. ; 22 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:ΜΓΣ 2452 (1).

18.
Το Μεσολόγγιον : απόσπασμα ποιήματος / υπό Γ. Χ. ΖαλοκώσταPublication: Εν Αθήναις : Εκ του Τυπογραφείου Κ. Αντωνιάδου, 1851Physical description: 30, [1] σ. : ξυλογραφία ; 21 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:ΜΓΣ 3615 (1).

19.
Εγχειρίδιον της παγκοσμίου ιστορίας : συμφώνως τη νεωτάτη του Υπουργ. της Δημ. Εκπαιδεύσεως εγκυκλίω. Τόμος Β', Περιέχων την ιστορίαν των Ρωμαίων και του βυζαντινού κράτους μέχρι του διχασμού του Ρωμαϊκού κράτους / Αντωνίου Ιω. ΑντωνιάδουPublication: Εν Αθήναις : Παρά τω Εκδότη Κ. Αντωνιάδη, 1888Physical description: τ. : χάρτ. ; 17 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:ΜΓΣ 0805 (1).

20.
Αρχαιολογία ελληνική : προς χρήσιν της νεολαίας / συγγραφείσα παρά Κ. Ίρβινγ ; μεταφρασθείσα δε εκ του αγγλικού και συμπληρωθείσα υπό Σ. ΑντωνιάδουPublication: Εν Αθήναις : Εκ του Τυπογραφείου Κ. Αντωνιάδου, 1871Physical description: 160 σ. : ξυλογραφία ; 14 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:ΜΓΣ 1833 (1).

Pages

Powered by Koha