Ακαδημία Αθηνών

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Refine your search

Your search returned 23 results.

Sort
Results
1.
Η δημόσια διοίκηση μπροστά στην πρόκληση του 21ου αιώνα / Ακαδημία Αθηνών, Επιτροπή ΕρευνώνPublication: Αθήνα : [Ακαδημία Αθηνών], 1998Physical description: 449 σ. : πίν. ; 24 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:ΔΕΕ 4 (2).

2.
Το ανώτατον συμβούλιον δημοσίων υπηρεσιών : συμβολή εις την αποστολή του Α.Σ.Δ.Υ. ως συντελεστού της ευρύθμου και ομοιομόρφου λειτουργίας της δημόσιας διοικήσεως / Παναγιώτου Λ. ΠαπαγαρυφάλλουPublication: Αθήναι : [χ.ό.], 1973Physical description: 69 σ. ; 25 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:352.009495 ΠΑΠ (1).

3.
Μερικαί βασικαί αρχαί και κατευθύνσεις εν τη δημόσια διοίκησει / Διοίκησις Οικονομικής ΣυνεργασίαςPublication: [Αθήνα] : Αποστολή Διοικήσεως Οικονομικής Συνεργασίας, 1950Physical description: 34, [4] σ. : διάγρ. ; 28 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:Α02539 (1).

4.
Reogranisation de la fonction publique en Grece / rapport par Georges LangrodPublication: [Paris] : Organisation de Cooperation et de Developpement Economiques, [19--]Physical description: 117 σ. ; 23 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:352.009495 LAN (1).

5.
Προβλήματα οργανώσεως και λειτουργίας της δημόσιας διοικήσεως εν Ελλάδι / Κωνσταντίνου Ε. ΚούρτηPublication: Αθήναι : [Τυπ. Τσιρώνης], 1964Physical description: ιη', 169 σ. : πίν. ; 26 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:352.009495 ΚΟΥ (2).

6.
Δημόσια διοίκηση / Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών ΕρευνώνPublication: Αθήναι : Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 1991Physical description: 206 σ. : πίν., σχ. ; 24 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:004631 (1).

7.
Οι ανάγκες στη δημόσια διοίκηση : που μπορείτε να μεταταγείτε : οι "κενές" θέσεις σ' όλη τη χώρα κατά κλάδο και ειδικότητα / Υπουργείο Προεδρίας της ΚυβερνήσεωςPublication: [Αθήνα] : Εθνικό Τυπογραφείο, 1991Physical description: 183 σ. ; 24 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:006840 (1).

8.
Η διοικητική αναδιοργάνωση της χώρας / Κωνσταντίνου Α. ΔοξιάδηPublication: Αθήναι : Υπουργείου Ανοικοδομήσεως, 1948Physical description: 99 σ. ; 24 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:003866 (1).

9.
Το "μέγεθος" και ο ρόλος του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα : εξελίξεις και συγκρίσεις με άλλες χώρες / Λ. Αθανασίου...[et.al.]Publication: Αθήνα : Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 2000Physical description: 270 σ. : διαγρ., πίν. ; 24 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:003484 (1).

10.
Αίτια αποδιοργανώσεως και ανάγκη αναδιοργανώσεως ελληνικής δημόσιας διοικήσεως / Κλαύδιου Β. ΜπανταλούκαSet: Λογιστής [Ανάτυπα].Publication: Αθήναι : [χ.ό.], 1982Physical description: 7 σ. ; 25 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:Α02559 (1).

11.
Η δημόσια διοίκηση : συμβολή είς την έννοιαν - το περιεχόμενον - τον σκοπόν - την σημασίαν και την εξέλιξιν αυτής έν Ελλάδι / Παναγιώτου Λ. ΠαπαγαρυφάλλουPublication: Αθήναι : [χ.ό.], 1973Physical description: 73 σ. ; 24 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:352.009495 ΠΑΠ (1).

12.
Η κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά το χαρακτηρισμό υποθέσεων ως τοπικών ή γενικών / Ευρυδίκη Μπέσιλα - ΒήκαSet: Τόμος Τιμητικός του Συμβουλίου της Επικρατείας 75 χρόνια [Ανάτυπα].Publication: Αθήνα ; : Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2004Physical description: xxxiv, σ. 777-782 ; 24 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:342.09495 ΜΠΕ (2).

13.
Διοίκηση και κοινωνία : η δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα / Αντώνη Μακρυδημήτρη ; πρόλογος Νίκου ΜουζέληPublication: [Αθήνα] : Θεμέλιο, 1999Physical description: 527 σ. : πίν. ; 22 εκ.Availability:Items available for loan: Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής ΦιλοσοφίαςCall number:352.009495 ΜΑΚ (1), Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής ΛαογραφίαςCall number:Λα 298 (1).

14.
Η πολιτική στην Ελλάδα : ευτελισμός και διαφθορά / Παναγιώτης ΜποκοβόςPublication: Θεσσαλονίκη : [χ.ό.], 2009Physical description: 160 σ. ; 20 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:036456 (1).

15.
Περί του δημοτικού συστήματος και της καθιδρύσεως αυτού εν Ηλεία / Γεωργίου Δ. ΔημακόπουλουSet: Επετηρίδα της Εταιρείας Ηλειακών Μελετών [Ανάτυπα].Publication: Εν Αθήναις : [χ.ό.], 1983Physical description: 418 σ. ; 24 εκ.Availability: No items available :
Κέντρον Ερεύνης Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Χωρίς barcodeCall number:352.09495 ΔΗΜ (2).

16.
Η εσωτερική διοίκησις της Ελλάδος κατά την άφιξιν του 'Οθωνος / Γεωργίου Δ. ΔημακόπουλουSet: Μνημοσύνη [Ανάτυπα].Publication: Εν Αθήναις : [χ.ό.], 1971Physical description: 271-327 σ. : πίνακες ; 24 εκ.Availability: No items available :
Κέντρον Ερεύνης Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Χωρίς barcodeCall number:351.0009495 ΔΗΜ (2).

17.
Δημοτική διοίκησις εν Ελλάδι / Π. ΑργυρόπουλουPublication: Εν Αθήναις : Τυπογραφείον Δ. Αθ. Μαυρομμάτη, 1859Physical description: 2 τ. ; 22 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:ΑΡΒ 0189 (2).
Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου Χωρίς barcodeCall number:Ν.156 (2).

18.
Δημόσια διοίκηση : αδυναμίες - ελαττώματα - αναδιοργάνωση / Γεωργίου Χρ. ΚαλύβαPublication: Άρτα : [χ.ό.], 1977Physical description: 308 σ. ; 24 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:008231 (1).

19.
Η αρχή της αμεροληψίας της δημοσίας διοικήσεως. Α', Η εξαίρεσις διοικητικών λειτουργών / Πρόδρομου Δ. ΔαγτόγλουPublication: Αθήναι : [χ.ό.], 1962Physical description: ιε', 135 σ. ; 23 εκ.Availability:Items available for loan: Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας ΑθηνώνCall number:352.09495 ΔΑΓ (2).
Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου Χωρίς barcodeCall number:Ν.1413 (2).

20.
Το ελληνικό κράτος : οργάνωση και λειτουργία / Φ. Σπυρόπουλου...[κ.α.] ; επιμέλεια Μίνωα Μαθιουδάκι...[κ.α.]Publication: Αθήνα : Α. Μαθιουδάκι/Π. Ανδρονόπουλου, 1991Physical description: 238, 112 σ. ; 21 εκ.Availability: No items available :
Κέντρον Ερεύνης Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Χωρίς barcodeCall number:342.009495 ΕΛΛ (1).

Pages

Powered by Koha