Ακαδημία Αθηνών

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Normal view MARC view
  • Μακάριος

Entry Πρόσωπα

Number of records used in: 15

200 #0 - ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

  • Στοιχείο αναγραφής: Μακάριος
  • Ρωμαϊκοί αριθμοί: Γ'
  • Προσθήκες στο όνομα εκτός ημερομηνιών: Αρχιεπίσκοπος Κύπρου
  • Ημερομηνίες: 1913-1977

801 #0 - ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

  • Χώρα: GR
  • Κέντρο καταλογογράφησης: GR-AtACA

942 ## - KOHA INTERNAL USE

  • Koha auth type: NP

Powered by Koha