Ακαδημία Αθηνών

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Normal view MARC view
  • Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Entry Οργανισμοί

Number of records used in: 1

210 02 - ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - ΟΝΟΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

  • Στοιχείο αναγραφής: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

801 #0 - ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

  • Χώρα: GR
  • Κέντρο καταλογογράφησης: GR-AtACA

942 ## - KOHA INTERNAL USE

  • Koha auth type: CO

Powered by Koha