Ακαδημία Αθηνών

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Normal view MARC view
  • Κρεμμυδάς

Entry Πρόσωπα

Number of records used in: 24

200 #1 - ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

  • Στοιχείο αναγραφής: Κρεμμυδάς
  • Τμήμα του ονόματος εκτός από το στοιχείο αναγραφής: Βασίλης
  • Ημερομηνίες: 1935-2017

801 #0 - ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

  • Χώρα: GR
  • Κέντρο καταλογογράφησης: GR-AtACA
  • Ημερομηνία της πράξης: 20171114

942 ## - KOHA INTERNAL USE

  • Koha auth type: NP

Powered by Koha