Ακαδημία Αθηνών

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Normal view MARC view
  • Μπαλάνος

Entry Πρόσωπα

Number of records used in: 165

200 #1 - ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

  • Στοιχείο αναγραφής: Μπαλάνος
  • Τμήμα του ονόματος εκτός από το στοιχείο αναγραφής: Δημήτριος Σ.
  • Ημερομηνίες: 1877-1959

801 #0 - ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

  • Χώρα: GR
  • Κέντρο καταλογογράφησης: GR-AtACA
  • Ημερομηνία της πράξης: 20170526

942 ## - KOHA INTERNAL USE

  • Koha auth type: NP

Powered by Koha