Ακαδημία Αθηνών

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Normal view MARC view
  • Vladislav

Entry Πρόσωπα

Number of records used in: 1

200 #0 - ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

  • Στοιχείο αναγραφής: Vladislav
  • Ρωμαϊκοί αριθμοί: II
  • Προσθήκες στο όνομα εκτός ημερομηνιών: Βασιλιάς Βοημίας και Ουγγαρίας
  • Ημερομηνίες: 1456-1516

801 #0 - ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

  • Χώρα: GR
  • Κέντρο καταλογογράφησης: GR-AtACA

942 ## - KOHA INTERNAL USE

  • Koha auth type: NP

Powered by Koha