Ακαδημία Αθηνών

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Normal view MARC view
  • Γεδεών

Entry Πρόσωπα

Number of records used in: 118

200 #1 - ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

  • Στοιχείο αναγραφής: Γεδεών
  • Τμήμα του ονόματος εκτός από το στοιχείο αναγραφής: Μανουήλ Ι.
  • Ημερομηνίες: 1851-1943

801 #0 - ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

  • Χώρα: GR
  • Κέντρο καταλογογράφησης: GR-AtACA

942 ## - KOHA INTERNAL USE

  • Koha auth type: NP

Powered by Koha