Ακαδημία Αθηνών

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Normal view MARC view
 • Ουράνη

Entry Πρόσωπα

Number of records used in: 16

200 #1 - ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

 • Στοιχείο αναγραφής: Ουράνη
 • Τμήμα του ονόματος εκτός από το στοιχείο αναγραφής: Ελένη
 • Ημερομηνίες: 1896-1971

400 #1 - ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

 • Στοιχείο αναγραφής: Θρύλος
 • Τμήμα του ονόματος εκτός από το στοιχείο αναγραφής: Άλκης
 • Ημερομηνίες: 1896-1971

801 #0 - ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

 • Χώρα: GR
 • Κέντρο καταλογογράφησης: GR-AtACA
 • Ημερομηνία της πράξης: 20100910

942 ## - KOHA INTERNAL USE

 • Koha auth type: NP

Powered by Koha