Ακαδημία Αθηνών

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Normal view MARC view
  • Σβορώνος

Entry Πρόσωπα

Number of records used in: 19

200 #1 - ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

  • Στοιχείο αναγραφής: Σβορώνος
  • Τμήμα του ονόματος εκτός από το στοιχείο αναγραφής: Ιωάννης Ν.
  • Ημερομηνίες: 1863-1922

801 #0 - ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

  • Χώρα: GR
  • Κέντρο καταλογογράφησης: GR-AtACA

942 ## - KOHA INTERNAL USE

  • Koha auth type: NP

Powered by Koha