Ακαδημία Αθηνών

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Handworterbuch der griechischen Sprache | begrundet von Franz Passow | neu bearbeitet und zeitgemass umgestaltet von Val. Chr. Fr. Rost, Friedrich Palm und Otto Kreussler, ... (Record no. 103945)

MARC details
000 -ΕΤΙΚΕΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (LEADER)
Σταθερού μήκους πεδίο ελέγχου 01529cam a2200385 i 4500
003 - PERSISTENT ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Πεδίο ελέγχου GR-AtACA
005 - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΧΗΣ
Πεδίο ελέγχου 20210928222318.0
029 ## - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ
Βιβλιοθήκη ΚΕΝΤΡΙΚΗ
Γλώσσα ΞΕ
029 ## - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ
Βιβλιοθήκη ΚΕΝΤΡΙΚΗ
Γλώσσα ΞΕ
Χρονολογία 1959
Αριθμός εισαγωγής 001355
035 ## - ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθμός ελέγχου συστήματος 10052875
100 ## - ΓΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Γενικά δεδομένα επεξεργασίας 20020205g18411857 y0grey500501 ba
101 0# - ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ
Γλώσσα κειμένου, soundtrack, κλπ. Γερμανική γλώσσα
-- Ελληνική γλώσσα, Αρχαία
200 1# - ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ
Κύριος Τίτλος Handworterbuch der griechischen Sprache
Πρώτη Δήλωση Πνευματικής Υπευθυνότητας begrundet von Franz Passow
Επόμενες Δηλώσεις Υπευθυνότητας neu bearbeitet und zeitgemass umgestaltet von Val. Chr. Fr. Rost, Friedrich Palm und Otto Kreussler, ...
205 ## - ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
Δήλωση έκδοσης 5η έκδ.
210 ## - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ κ.λ.π.
Τόπος δημοσίευσης, διάθεσης, κλπ. Leipzig
Όνομα εκδότη, διαθέτη, κλπ. Fr. Chr. Wilh. Vogel
Ημερομηνία δημοσίευσης, διάθεσης κλπ. 1841-1857
215 ## - Φυσική περιγραφή
Ειδικός χαρακτηρισμός υλικού και έκταση 2 τόμοι σε 4 μέρη
Διαστάσεις 22 εκ.
300 ## - ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Κείμενο της σημείωσης Τίτλος ράχης των αντιτύπων της ΕΠ.ΕΤ.: Griechisches Handworterbuch
327 1# - ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Κείμενο της σημείωσης Τ.1,i. Α-Δ -- Τ.1,ii. Ε-Κ -- Τ.2,i. Λ-Π -- Τ.2,ii. Ρ-Ω
516 1# - ΤΙΤΛΟΣ ΡΑΧΗΣ
Τίτλος ράχης Griechisches Handworterbuch
606 ## - ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑ
Στοιχείο αναγραφής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΑΡΧΑΙΑ
Θεματική υποδιαίρεση ΛΕΞΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Εσωτερικός κωδικός Koha 95668
676 ## - ΔΕΚΑΔΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ DEWEY (DDC)
Αριθμός 483
700 #1 - ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ - ΚΥΡΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
Στοιχείο αναγραφής Passow
Τμήμα του ονόματος εκτός από το στοιχείο αναγραφής Franz Ludwig Carl Friedrich
Ημερομηνίες 1786-1833
Εσωτερικός κωδικός Koha 95674
702 #1 - ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ - ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
Στοιχείο αναγραφής Kreussler
Τμήμα του ονόματος εκτός από το στοιχείο αναγραφής Otto
Ημερομηνίες 1813-
Εσωτερικός κωδικός Koha 97925
702 #1 - ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ - ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
Στοιχείο αναγραφής Palm
Τμήμα του ονόματος εκτός από το στοιχείο αναγραφής Friedrich
Ημερομηνίες 1813-1871
Εσωτερικός κωδικός Koha 97921
702 #1 - ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ - ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
Στοιχείο αναγραφής Rost
Τμήμα του ονόματος εκτός από το στοιχείο αναγραφής Valentin Christian Friedrich
Ημερομηνίες 1790-1862
Εσωτερικός κωδικός Koha 95680
712 02 - ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
Κωδικός ρόλων Εκδότης
Στοιχείο αναγραφής Vogel, F. C. G.
Εσωτερικός κωδικός Koha 117468
801 #0 - ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
Χώρα GR
Κέντρο καταλογογράφησης Ακαδημία Αθηνών
Κανόνες καταλογογράφησης AACR2
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Τύπος αντιτύπου Koha Books
Holdings
Withdrawn status Lost status Ημερομηνία απόκτησης Αριθμός αντιτύπου Uniform Resource Identifier (URI) Βιβλιοθήκη προέλευσης (Κωδικός) Βιβλιοθήκη δανεισμού (Κωδικός) Barcode Συλλογή (Collection) Koha Ταξιθετικός αριθμός Αρίθμηση (τόμου ή άλλου μέρους) Τύπος δανεισμού (not for loan) Τύπος αντιτύπου και υλικού Αριθμός εισαγωγής
Μη αποσυρμένο   12/06/2020 6 10391264 Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών 007000175257 Βιβλιοθήκη Κ. Σ. Κόντου ΕΠΕΤ2025 τ.2,i   Books 001355
Μη αποσυρμένο   12/06/2020 3 10391255 Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών 007000082901 ΜΓΣ ΜΓΣ 4196 τ.1,i   Books  
Μη αποσυρμένο   12/06/2020 3 10391256 Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών 007000082900 ΜΓΣ ΜΓΣ 4197 τ.1,ii   Books  
Μη αποσυρμένο   12/06/2020 3 10391257 Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών 007000082907 ΜΓΣ ΜΓΣ 4198 τ.2,i   Books  
Μη αποσυρμένο   12/06/2020 3 10391258 Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών 007000082906 ΜΓΣ ΜΓΣ 4199 τ.2,ii   Books  
Μη αποσυρμένο   12/06/2020 4 10391259 Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών 007000082908 ΜΓΣ ΜΓΣ 4200 τ.1,i   Books  
Μη αποσυρμένο   12/06/2020 4 10391260 Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών 007000082491 ΜΓΣ ΜΓΣ 4201 τ.2,i   Books  
Μη αποσυρμένο   12/06/2020 4 10391261 Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών 007000082490 ΜΓΣ ΜΓΣ 4202 τ.2,ii   Books  
Μη αποσυρμένο   12/06/2020 5 10391262 Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών 007000082489 ΜΓΣ ΜΓΣ 4203 τ.1,i   Books  
Μη αποσυρμένο   12/06/2020 5 10391263 Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών 007000082902 ΜΓΣ ΜΓΣ 4204 τ.2,i   Books  
Μη αποσυρμένο   11/06/2020 2 10391232 Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών 007000027586 Εμμανουήλ Ροΐδης 483 PAS τ.1,ii   Books  
Μη αποσυρμένο   11/06/2020 2 10391233 Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών Κεντρική Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών 007000027585 Εμμανουήλ Ροΐδης 483 PAS τ.1,i   Books  
Μη αποσυρμένο   11/06/2020 1 10391234 Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας 007000134380 Βιβλιοθήκη Κ. Σ. Κόντου   τ.2,ii   Books 015034
Μη αποσυρμένο   11/06/2020 1 10391235 Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας N10006625 Βιβλιοθήκη Κ. Σ. Κόντου   τ.1,ii Χωρίς barcode Books 015425
Μη αποσυρμένο   11/06/2020 1 10391236 Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας 007000134411 Βιβλιοθήκη Κ. Σ. Κόντου   τ.1,i   Books 015425

Powered by Koha