Ακαδημία Αθηνών

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Η Ήπειρος, ο Αλή Πασάς και η Ελληνική επανάσταση | προξενικές εκθέσεις του William Meyer από την Πρέβεζα | επιμέλεια Ε. Πρεβελάκης, Κ. Καλλιατάκη Μερτικοπούλου

19990521d1996 y0grey500505 gaEpirus, Ali Pasha and the Greek revolution = Αθήνα

960-7099-43-5 960-7099-44-1 960-7099-44-3

Powered by Koha