Ακαδημία Αθηνών

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Εγχειρίδιον μεταφυσικό - διαλεκτικόν | ή Επιτομή ακριβεστάτη του δείγματος του κυρίου Λοκκίου περιβoήτου φιλοσόφου περί της ανθρωπίνης διανοίας | μεταφρασθείσα εκ της αγγλικής διαλέκτου [υπό Ι. Λιτίνου;] | [John Wynne]

20031027d1796 0grey5005 ga

- Η πληροφορία περί Ι. Λιτίνου απο την "Ελληνική Βιβλιογραφία 1466-1800" τ.Α' του Θωμά Παπαδόπουλου και περί John Wynne από το "Oxford Dictionary of National Biography". London: Oxford University Press, 2007 Στη ράχη του αντιτύπου των πολυτίμων: "Lock, Sag. sull intelleto umano" Τίτλος πρωτοτύπου: "An abridgment of Mr. John Locke's essay concrening human understanding" = Ενετίησιν


Locke John 1632-1704

Powered by Koha