Ακαδημία Αθηνών

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Cenozoic fossil mollusks from western Pacific islands | gastropods (Turritellidae through Strombidae) | by Harry S. Ladd

20050614d1972 0grey5005 ba

- "Descriptions or citations of 174 representatives of 21 gastropod families from 18 island groups" = Washington

Powered by Koha