Ακαδημία Αθηνών

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Cenozoic fossil mollusks from western Pacific islands | gastropods (Eulimidae and Volutidae through Terebridae) | by Harry S. Ladd

20050523d1982 0grey5005 ba

- "descriptions or citations of 271 representatives of gastropod families from deven island groups" = Washington

Powered by Koha