Ακαδημία Αθηνών

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

The Mesozoic Chrysalidinidae (Foraminifera. Textulariacea) of the Middle east | the Redmond (Aramco) taxa and their relatives | F. T. Banner, M. D. Simmons, J. E. Whittaker

20050302d1991 0grey5005 ba

- Συσταχωμένο στο: "November 1991 Bulletin British Museum (Natural History). Geology, 47 (2)" Τίτλος καλλύματος: "Mesozoic Chrysalidinidae of the Middle East; Bryozoans from North Wales; Alveolinella praequoyi sp. nov. from Papua New Guinea"

November 1991 Bulletin British Museum (Natural History). Geology, 47 (2) = London

Powered by Koha