Ακαδημία Αθηνών

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Articulated acanthodian fishes from the Old Red Sandstone of England, with a review of the structure and evolution of the acanthodian shoulder-girdle | by Roger S. Miles

20050302d1973 0grey5005 ba

- Συσταχωμένο στο: ''Bulletin of the British Museum. Geology, 24, 1973-74''

Bulletin of the British Museum. Geology, 24, 1973-74 = London

Powered by Koha