Ακαδημία Αθηνών

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

The stratigraphy and ammonite fauna of the Upper Lias of Northamptonshire | M. K. Howarth

20050302d1978 0grey5005 ba

- Συσταχωμένο στο: "Bulletin of the British Museum. Geology, 29, 1977-78"

Bulletin of the British Museum. Geology, 29, 1977-78 = London

Powered by Koha