Ακαδημία Αθηνών

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Additions and corrections to A reclassification of the subfamily Agrypniae (Coleoptera: Elateridae) | C. M. F. von Hayek

20050301d1979 0grey5005 ba

- Συσταχωμένο στο: Bulletin of the British Museum, Entomology 38, 1979

Bulletin of the British Museum, Entomology 38, 1979 = London

0524-6431

Powered by Koha