Ακαδημία Αθηνών

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Dinoflagellate cysts and acritarchs from the Kimmeridgian (upper Jurassic) of England, Scotland and France | by Gulden Usman Gitmez and William Antony S. Sarjeant

20050301d1972 0grey5005 ba

- Συσταχωμένο στο: "Bulletin of the British Museum. Geology, 21, 1972-73"

Bulletin of the British Museum. Geology, 21, 1972-73 = London

Powered by Koha