Ακαδημία Αθηνών

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

De Bismarck a Poincare | soixante ans de diplomatique republicaine | par Raymond Recouly

20031212d1932 0grey5005 ba

= Paris


Bismarck Otto furst von 1815-1898
Poincare Henri 1854-1912

Powered by Koha