Ακαδημία Αθηνών

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Άσματα δημοτικά της Ελλάδος | υπό Σπυρίδωνος Ζαμπελίου

19970123d1852 y0grey500505 ga

- "Εκδοθέντα μετά μελέτης ιστορικής περί μεσαιωνικού Ελληνισμού" Σε δύο μέρη. Το Α μέρος κανει ανασκόπηση της εκκλησιαστικής ιστορίας από τους Ρωμαϊκους χρόνους έως και την πτώση της Κωνσταντινούπολης = Κέρκυρα

Powered by Koha