Ακαδημία Αθηνών

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Άπαντα τα του Πλάτωνος

20030825d1513 0grey5005 ga

- Έκδοση υπό την επιμέλεια του Μάρκου Μουσούρου και του Άλδου Μανούτιου Το Τυπογραφικό σήμα του Μανούτιου στην σελίδα τίτλου στον Α' τόμο και στον κολοφώνα του Β' Τόπος και χρόνος έκδοσης από τον κολοφώνα του Β' τόμου Τρισέλιδη αφιέρωση του Μανούτιου στον Πάπα Λέοντα Ι' (Giovanni di Lorenzo de Medici, 1475-1521)

Omnia Platonis opera

Πλάτωνος άπαντα = Venetiis

Powered by Koha