Επιλέξτε βάση δεδομένων:

Κατάλογοι Βιβλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης:

1.Κύριος Κατάλογος Ακαδημίας Αθηνών
Κατάλογος Βιβλίων, Περιοδικών και άλλου υλικού όλων των κέντρων...
- περιέχονται πάνω από 140,000 εγγραφές -

2.Ελληνική Βιβλιογραφία 1901-1910
Περιλαμβάνονται όλες οι εκδόσεις στην Ελληνική γλώσσα που εκδόθηκαν από το 1901 έως το 1910 

 
 
ELiDOC Systems & Services